otizm•Kendi kendine şiddet kullanma.
•Çevresindeki hiç bir çocukla ilgilenmeme.
•Yalnız kalmak isteme ve sürekli bu şekilde olma.
•Anlaşılmayacak şekilde konuşma ve anlamsız
sözcükler kullanma.
•Duyduklarını sürekli tekrar etme.
•Gördüklerini tekrarlama.
•Kendisiyle ilgilenilmesini istememe.
•Kendi yaşındaki diğer arkadaşlarına göre konuşmada
gelişememe.
•Farklı şekillerdeki cisimlere bağlılık gösterme.
•İnsanlarla ilişki kurmaktansa etrafındaki
nesneleri tercih etme.
•İnsanlarla karşı karşıya gelmek istememe.
•Yeniliklerden höşlanmama.
•Sürekli şüpheci ve gerilimde bulunma.
•Herhangi bir uyarılmaya karşın ani tepkilerde
bulunma.
•Konuşurken sözcüklerin yerini karıştırma.
•Nedensiz ağlama ya da gülme.
•Hatırlama ve ezberleme gibi yeteneklere sahip olma.