orta kulak iltihabı0Kulakta tıpkı diğer beş duyu organlarımızdan birisidir. Karşılıklı iyi ilişki kurabilmek için kulağımızın sağlığına da son derece önem vermeliyiz.Yeni doğan bebeklerde kulak sağlığına bil hassa dikkat edilmelidir. Çünkü onların kulakları yetişkin insanların kulaklarına nazaran narindir. Kulak zarı tam anlamı ile oluşmamıştır. O sebepten ötürüdür ki, dünyaya yeni adım atmış bebeklerin kulak sağlığına daha da önem vermeliyiz.

Kulak insan hayatında sadece duymayı değil dengeyi de sağlıyor, kulağımızın içinde bulunan otolit taşları bizim dengede durmamızı sağlıyor. Kulak temizliği son derece önemlidir. Kulağımızı temizlemek amacı ile içerisine yabancı madde sokmamalıyız. O davranış temizlemek yerine tam tersi bir fiile sebebiyet verebilir. Yabancı maddeyi kulağımıza temizlemek amacı ile soktuğumuz zaman, telafisi olmayan zararlar açabilir. Dış kulakta kulak zarı bulunduğu için çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Küçük çocuklarda bil hassa bu duruma olan hassasiyetimizi iki katına çıkarmalıyız. Yukarıda da bahsettiğim gibi onların kulak zarları daha yeni yeni oluşmaya başlamış olacaktır.

Kulağımıza iyi bakalım, duymak önemli nimetlerden birisidir hiç şüphesiz ki.