bebeklerde sıcak çarpmasıAnneler çoğunlukla bebeklerinin üşüyeceklerinden korktukları için aşın sıcağın da soğuk kadar tehlikeli olabileceğini sıklıkla göz ardıederler. Hayatın ilk yılı içinde bebekler aşın sıcağaözellikle hassastır. Bunun nedeni ısı düzenlemesistemlerinin henüz mükemmelleşmemiş olması ve kendilerini serinletmelerinin güç olmasıdır.Bunun sonucu olarak aşırı ısınma ciddi,hatta öldürücü sıcak çarpmalarına neden olur.Sıcak çarpmasının ani gelişimi tipiktir. Dikkatedilmesi gereken belirtiler sıcak ve kuru cilt (nadirennemli olabilir), çok yüksek ateş, diyare,ajitasyon (aşırı huzursuzluk) veya uyuklama, konfüzyon(bilinç bulanıklığı), havale ve şuur kaybıdır.Eğer bebeğinizde bu belirtiler görülürse, hemenacil tıbbi yardım istemek ve sayfa 385’tekiilk yardım prosedürlerini izlemek gerekir.Tüm diğer tıbbi acil durumlarda olduğu gibien iyi tedavi korunmadır. Sıcak çarpmasını aşağıdakiyollarla önleyebilirsiniz:

• Sıcak havada bebeğinizi asla, park etınişarabanın içinde bırakmayın. Pencereler açık olsadahi içeride ısı hızla ve tehlikeli derecede yükselebilir.Örneğin dış ortam ısısı 35 C iken içısı on beş dakika içinde pencereler yan açık olduğunda40 C’ye, kapalı olduğunda ise 65 C’yeçıkabilmektedir.

•Bebek ateşli iken battaniyelere sarmalamayın,ve sıcak su torbası uygulamayın. Ateşli bebekısınma değil serinleme ihtiyacındadır. “Terletınek”hangi hava koşullarında olursa olsun tavsiyeedilen bir tedavi şekli değildir.

• Sıcak havada bebeği hafifçe giydirin ve direktgüneş ışığından koruyun. Taşıyıcı içinde deaşırı ısınmasından kaçının.

• Sıcak havalarda bebeğinizin ekstra sıvı almasınısağlamalısınız.

•Yeni yürümeye başlamış çocukların çok sıcakveya rutubetli havada ev dışında oynamasınıbir seferde 30 dakika ile sınırlayın ve tercihengölgede kalmasını sağlayın.