Anne karnında bebek ölümü, 20. gebelik haftasından sonra meydana gelir. 20. gebelik haftasından önce gerçekleşenler “düşük” olarak adlandırılır.

Anne karnındaki bebek ölümleri, anne yaşı ilgili bulunmuştur. 20-34 yaş arası 1000 canlı doğumda 8; 40 yaş üzeri gebeliklerde 1000 canlı doğumda 22 civarında ölüm riski tespit edilmiştir. Genel olarak 200 doğumdan 1’i ölü doğum olarak gerçekleşebilir.

ÖLÜ DOĞUM İLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

  • Anne yaşının 35 den fazla olması
  • İlk gebelik olması
  • Annenin tansiyon, şeker, guatr, böbrek hastalığı, kalp hastalığı gibi hastalıklarının olması
  • Annenin aşırı kilolu olması
  • Çoğul gebelikler
  • Annenin daha önceden sakat veya ölü doğum geçirmiş olması
  • Annenin gebelik kolestazı denilen safra asitlerinin atılımı ile ilgili problem yaşaması
  • Düşük sosyo ekonomik düzey, annenin yeterince beslenememesi
  • Annenin sigara kullanımı, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarının olması
  • Bebeğin tespit edilen ya da edilemeyen genetik anomalisinin ve gelişiminde gerilik olması

Önceden risk faktörü olan gebelikler daha yakın takip edilir. Perinatolog (riskli gebeliklerle uğraşan uzmanlık dalı) tarafından değerlendirilir. Bebeğin anne karnında durmasının sakıncalı olduğuna karar verildiğinde doğum önerilir. Bu noktada doğum zamanına karar vermede bebeğin anne karnında durması ile erken doğumun getireceği riskler artı ve eksileriyle değerlendirilerek doğum zamanı belirlenir. Bebeğin anne karnında geçireceği bir gün bile doğum sonrası yaşanacak problemleri azaltmakta önemlidir.

GEBE VE YAKINLARINA OLUŞABİLECEK RİSKLER AKTARILIR