6 aylık bebeklerde anemi

6 aylık, 6 aylık bebek


“Gelecek seferki kontrolde doktorun nedenoğlumu anemi için test etmesi gerektiğinianlamıyorum. Oğlum prematüreydi fakatşu anda çok sağlıklı ve aktif.”Bir zamanlar çocukların çoğu 6 ile 12 aylararasında anemik olurlardı, yoksul ailelerinçocukları halen olmaktadır. Hafif aneınisi olanbebekler sağlıklı ve aktif göründüklerinden,erişkindeki2 aneınİ bulgularını göstermediklerindenve problemin nedenini anlamanın tekyolunun kandaki hemoglobin oranını testlerleortaya koymak olduğundan aneınİ için testyapmak rutin hale gelmiştir. Kırmızı kan hücrelerindebulunan ve oksijen dağıtımını yerinegetiren protein olan hemoglobinin azalmasıile aneınİ tanısı koyulur.Günümüzde demir desteği sayesinde ortasınıftan her 100 çocuktan ancak 2 veya 3 ‘ündeaneınİ görülmektedir ve rutin tarama artık gerekmemektedir.Pek çok doktor düşük doğumağırlıklı çocuklar için 6 ile 9 ay arasında, diğerleriiçin 9 ve 12 ay arasında testi uygulamaktadır.Bebekler bazen kanama sonucu kırmızıkan hücrelerinin kaybı, kan uyuşmazlığı nedeniylehücrelerin tahrip edilmesi veya orakhücre li an emi, Akdeniz anemisi gibi kahtımsal bir hastalık nedeniyleanemik doğabilirler. İlk yıl içinde gizlikanama (inek sütünün çok erken başlanmasınedeniyle olabilir) veya çengelli kurt gibi parazitlerleinfestasyon sonucu anemik hale gelebilirler.Folik asitin ve Bl2 vitamininin eksikalımı sonucu anemi ile karşılaşabiliriz,bunların her ikisi de katı vejetaryen annelerinsütlerinde yetersiz miktarlarda olabilir veya Cvitamini hemoglobin üretimini bozuyar olabilir.Fakat hemoglobinin en temel yapıtaşı demirdirve demir eksikliği bebeklerde görülenen sık aneınİ nedenidir. Miadında doğan bebeklergenellikle gebeliğin son birkaç ayındaoluşturulan demir depoları ile doğarlar ve ilkbirkaç ay bunları taşırlar. Daha sonra hızlıbüyümenin gereklerini karşılamak için kanhacimlerini artırmaya yardımcı olan minerallereyüksek miktarlarda ihtiyaç duymaya devameden bebekler, diyederinde demir takviyelivitamin ve minerallere, demirle güçlendirilmişbebek tahıllarına, ya da demir ilaveliformül sütler gibi demir kaynaklarına ihtiyaçduyarlar. (biberonla beslenenler) 3 İlk dört, altıay sadece anne sütü vermek bebeğinizi beslemeninen iyi yolu olarak kabul edilse ve annesütündeki demir çok iyi emiliıne uğrasa dabuna rağmen anne sütüyle beslenmek doğumöncesi demir depoları tükendikten sonra yeterlidemir alımını temin etmiyor.Demir eksikliği anemis i; prematüreler gibidoğumdan önce yeterli miktarda demir depolayacakzamanı olmamış ve anneleri gebeliğindeyeterli demir almamış çocuklar gibi yetersizdemir depolarına sahip olan bebeklerdesıktır. Demir eınilimiyle etkileşen bağırsakproblemleri (ishal gibi) ya da metabolik sorunlar(çöliak hastalığı) olan bebeklerde demireksikliği daha sonra gelişir. Emilim kusurlarıolmayan, yeterli depoyla doğmuş fakatstokları tükenince hiç demir takviyesi almamışolan bebeklerde de aneınİ gelişebilir. Demir takviyesinin ne zaman başlamasıgerektiği bir tıbbi görüş meselesidir, tavsiyesiiçin bebeğinizin doktoruna itimat etmelisiniz.Tipik olarak demir eksikliği anemisi gelişenbebek esasen anne sütü, inek sütü ya dademirden fakir formül sütlerle beslenen ve çokaz katı gıda alan bebektir. Aneınİ bebeklerintek demir kaynağı olan katı gıdalara karşı iştahınıazalttığı için daha az demir /daha azyemekidaha az demir/daha az yemek siklusukurulur ve bu meseleyi daha da kötüleştirir.Doktor tarafından verilen demir damları durumudüzeltir.Bebeğinizde demir eksikliği anemisiningelişmesini önlemek için aşağıdakileri deneyin:

  • Eğer biberonla besleniyorsa, bebeğinizindemirle güçlendirilmiş bir formül süt aldığından emin olun.
  • Eğer anne sütü alıyorsa bebeğinizin herhangibir şekilde demirle güçlendirilmiş bebektahılı ya da vitamin damlaları gibi demirtakviyesi aldığından emin olun. Aynı zamandamümkün oldukça demir emilİmini iyileştirmekiçin C vitamininden zengin besinlerverin.
  • Bebeğiniz katı alımını artırdıkça demirdenzengin gıdaları da ekleyin.
  • Bebeğinize kepekli gıdalar vermekten kaçınınçünkü demir emilimiyle etkileşebilir.