hasta çocuk

2 aylık, 2 aylık bebek, 2 aylik asi hakkinda, 2 aylık bebek boy kilo, 2 aylık bebek uykusu, 2 aylık bebek ne yapar, 2 aylık bebek kaç kilo olmalı, 2 aylık bebek oyuncakları


DTB Sonrası Görülen Yaygın Rekasiyonlar

Aşağıda verilen reaksiyonlar görülme sıklıklarına göre listelenmiştir; ilk üçü çocukların yarısında görülür.

• Enjeksiyon yerinde ağrı.

• Hafif-orta derecede ateş.

• Yaygara• Aşı yerinde şişme

• Aşı yerinde kızarıklık

• Uyuklama

• iştah kaybı

• KusmaAteş ve ağrı için bebeklerde kullanılan asetaminofenaşıdan hemen sonra reaksiyonlan azaltmakiçin profilaktik (profilaksi:korunrna amaçlıönlem) olarak verilir. Aşı yerine sıcak kompresuygulanması bebeği rahatlatır. Ateş ve yerel şişmesonraki dozlarda daha yaygın birproblem olabilir,ancak yaygara koparına ve kusma daha azgöıülür.

 

Doktor ne zaman aranmalı?

DTB enjeksiyonundan 48 saat sonra şunlaııgözlerseniz doktoru arayın.

• Yüksektondave tiz, sürekli ağlama (üç saattenfazla süreyle)

• Çok fazla uyuma (bebeği uyandırmak olanaksız)

• Tuhaf derecede solukluk

• Rektal ısının çok yükselmesi

• HavaleBilinç düzeyinde bozulma ve havale gibi beyiniltihabını (enflamasyon) gösteren semptomlaraşıdan bir hafta sonra gözlenir. (Yapılan sonçalışmalara göre bu tip bir reaksiyon bile kalıcıhasar bırakmayabilir.)Bazen aşının kabakulak kısmından ötürü tükütükbezlerinde şişme olabilir. Daha az sıklıklagörülen durumlar eller ve ayaklarda kaııncalanma,uyuşma ve alcıjik reaksiyonlardır ve bunlanbebeklerde ayırt etmek güçtür.Hafif soğuk algınlığı dışında hastalığı olançocuklarda, kanser olgulaıında, vücudun diren-136cini düşüren enfeksiyonlarda veya son aylardagama globülin düzeyi artanlarda tedbirli olmakgerekir. Yumurta veya neomisin adlı antibiyotiğekarşı şiddetli reaksiyon gelişenlerde aşı tehlikeliolabilir.

 

Boğmaca aşısını ne zaman atlamalı?

Amerikan Pediatri Akademisi şu çocuklardaDTB aşısının boğmaca kısmının adanmasını vesadece DT (difteri ve tetanos kısmı) aşısı yapılmasınıönermektedir: