Bebek doktoru çocuk doktoru bebeklerde ruh sağlığı çocuklarda ruh sağlığı


Çocuk ruh sağlığı da çocuk sağlığının en önemli unsurlarındandır. Gelişim ve ruh sağlığıyla ilgili hemen her türlü durum diğer uzmanlık alanlarıyla da yakından ilişkilidir. Toplumun bilinç düzeyi ne olursa olsun hemen her çocuk çok küçük yaştan itibaren herhangi bir sebeple doktor kontrolüne götürülür.

Sayı ve dağılım açısından gelişmiş ülkelerin düzeyine henüz ulaşmamış olsa da ülkemizde de hemen her şehirde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları (pediatrist) bulunur. İdeal olarak tüm bebekler doğdukları andan itibaren bir pediatristle karşılaşırlar ve tıbbi değerlendirmeleri yapılır.

Erken dönemden itibaren doktor kontrolüne gelen bebeklerin düzenli takibe alınması ve özellikle risk taşıyan bebeklerin ayrıntılı değerlendirme için uygun kliniklere yönlendirilmesi son derece önemlidir. Bu sayede ruh sağlığı ile ilgili tüm sorunların ve gelişimsel gecikmelerin erken dönemde tespiti de mümkün olabilir.