bebeklerde kızamık 2Kızamık, kızarıklıklarla beliren akut bir viral enfeksiyondur. Dünyadaki en fazla bulaşıcı olan hastalıklardan biridir; bu sebeple de toplumun sağlığını bütünüyle tehdit eden önemli bir hastalık olarak görülür. Kızamığın aşı yoluyla önlenmesi mümkündür fakat çoğu az gelişmiş ve gelişmemiş ülkede kızamık hastalığının aşılama programı yeterince gelişmemiştir. Aşılamanın yapılmadığı bölgelerde kızamık hala çocukların hayatını tehdit eden bir hastalıktır.

Enfeksiyon, öksürükle ve solumayla insandan insana geçmektedir. Kızamık virüsü hava yoluyla yayıldığından, ilk olarak solunum sistemine saldırır ve virüs tüm vücuda yayılıncaya kadar da durmaz. Kızamık virüsü tek başına hayati tehlike yaratmaz; fakat yine de hastalığın verdiği rahatsızlık mevcuttur. Virüsün vücuda girmesini takiben iki haftalık süre içerisinde hastada ateş ve burun akıntısının yanında öksürük ve gözlerin kızarması belirtilerine rastlanır. Kısa bir süre sonra ise kırmızı raş belirerek yavaşça tüm vücudu saracaktır. Beş gün içinde raş, cildi pullandırarak azalır. Raşın bitmesinden itibaren bir hafta süre daha hasta hala enfeksiyonun etkisindedir ve hastalığı bulaşıcıdır. Fakat kızamığın bitiminden sonra hasta bu hastalığa karşı hayat boyu bağışıklık kazanmış olacaktır.

Kızamığın riskinin sebebi hastalığın yol açabileceği komplikasyonlardır. Bağışıklık sistemi kızamık virüsü ile savaşırken bundan yararlanan bazı enfeksiyonlar vücuda yayılabilir. Bunlar arasında solunum yolu enfeksiyonları en yaygın olanlarıdır ve kimi durumlarda hastalar beyin yangısı olarak bilinen ve ölümcül olan ansefalit gibi ekstrem belirtiler gösterebilirler. Kızamığın yol açabileceği hayati riskler bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla vücuda girebilecek diğer mikropların öldürücülüğünde yatar.