2 aylık bebeklerde doktor kontrolü

2 aylık, 2 aylık bebek


Her doktorun veya hemşirenin sağlıklı bebek kontrolünde uyguladığı yaklaşımı farklı olacaktır. Fiziksel muayenenin genel organizasyonununyanında inceleme tekniklerinin tipive sayısı da bebeğin bireysel ihtiyaçlarına göredüzenlenir. Ancak genel olarak iki aylık bebeğinrutin muayenesinde şunların yapılması gerekir:

• Bebeğin ve ailesinin evdeki durumuyla ilgiliSorular; bebeğin nasıl beslendiği, uyku düzenive genel gelişimi incelenir.

• Bebeğin ağırlığı, boyu, kafa çevresi değerlerive bunların doğumdan itibaren grafiğe işaretlenmesi.

• Önceden görülen problemierin kontrol edildiğiikinci bir fiziksel muayene.

• Gelişimin incelenmesi. Kafa kontrolü, elkullanımı, görme ve işitme becerileri ve sosyaletkileşimlerle ilgili testler yapılabilir veya bebeğinbu alanlardaki gelişimi sizin beyanlarımzadayanılarak izlenir.

• İlk aşılama seanslan (eğer bebek sağlıklıysave konrendikasyon yoksa).

• Beslenme, uyum;ı, gelişme ve bebek güvenliğigibi konularda sonraki ayda neler yapılabileceğiyleilgili görüşler alınabilir.

• Gerekiyorsa D vitamini ve flor desteği konusundaöneriler alınabilir. Demir ilaveli mamakullanılmıyorsa demir katkısı görüşülür.

Doktorunuz kendiliğinden yanıtlamadıysa şu tip soruları sorabilirsiniz:

• Bebeğe aşı yapıldığında ne tip reaksiyonlargöreceksiniz? Bunları nasıl tedavi edeceksiniz?Ne tip reaksiyonlarda doktoru araınalısınız?Ayrıca geçen ay bebeğin sağlığı, beslenmesiveya aileye uyumu konusunda sorular da sorabilirsiniz.Bebekle ilgili tüm parametreleri (boyu,kilosu, kafa çevresi, doğum izleri, aşıları, hastalıkları,aldığı ilaçlar, test sonuçları) sabit bir defterekaydedin.