bebek kontrolü

1 aylık, 1 aylık bebek


Her doktorun veya hemşirenin bebek kontrolüne yönelik kendi yaklaşımı olmalıdır.Fiziksel muayenenin genel organizasyonu, incelemetekniklerinin tipi ve sayısı ve yapılan işlemlerçocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.Genelde bebeğiniz iki-dört haftalıkkenyapılacak ilk kontrolde şunları beklemelisiniz:(İlk vizit özel koşullarda gerçekleşebilir:prematüre doğduğunda, sarılık olduğunda veyaemzirmeyle ilgili sorun çıktığında).

• Sizin ve aile üyelerinin bebeğinizin beslenmesi,uykusu ve genel gelişimi hakkında sorularsorulmalıdır.

• Bebeğin kilosu, boyu, kafa çevresi belirlenmelive doğumdan sonraki gelişimin grafiğiçıkarılmalı dır.

• Görme ve işitme muayenesi yapılmalıdır.

• Yenidoğan tarama testlerinin (fenilketonüri,hipotiroidizm veya doğumsal metabolizma kusurlanylailgili testler) sonuçlarıyla ilgili raportutulmalıdır. Doktor bu testlerden bahsetrnezsesonuçlar normal demektir ancak kendi kayıtlarınızaçısından bunu araştırın. Bebek hastanedentestler yapılmadan çıkmışsa veya 72 saattenküçükken bu testler yapılmışsa şimdi yapılmalıveya tekrarlanmalıdır.

• Fiziksel muayene. Doktor veya hemşire aşağıdakilerinçoğunu veya tümünü değerlendirecektir,ancak deneyimli bir el veya göz değerlendirmeyiyaptığı halde açıklama yapmayabilir.D Stetoskopla kalp atışları belirlenmeli vekalp atışları göğüs duvarının üzerinden dinlenmelidir.(İdeal olarak bebek bu sırada ağlamamalıdır.)D Karın bölgesi palpasyonla veya stetoskoplaincelenerek kitle olup olmadığına bakılmalıdır.D Sacaklar döndürülerek kalça çıkığı olupolmadığı incelenmelidir.D Normal gelişim ve hareketin incelenmesiiçin ellerin, kolların, ayakların ve hacaklarınmuayene edilmesi gerekir.D Anormallik olup olmadığının belirlemesi için omurga ve sırtın muayene edilmesigerekir.D Oftalmoskop veya kalem-ışıkla gözlerin,normal reflekslerin, odaktanmanın ve gözyaşıbezinin işlevinin incelenmesi gerekir.D Renk, sıvı ve hareketi açısından kulaklarotoskopla incelenmelidir.D Burundaki müköz zarların renk ve durumuve anormallikterin otoskopla belirlenmesigerekir.D Tahta dil bastırıcı kullanılarak ağız ve boğazdaşişlik, renk ve ağrı olup olmadığınabakılmalıdır.D Normal hareket, tiroid ve lenfbezi büyüklüğününbelirlenmesi açısından boynun incelemesigerekir (lenf bezleri bebeklerdedaha kolay hissedilir ve bu normaldir).D Lenfbezlerinde şişkinlik açısından koltukaltlanincelenmelidir.D Bmgıldaklar elle muayene edilmelidir (yumuşakçıkıntılar).D Solunum ve solunum fonksiyonu gözlemlenınelive göğüs ve sırta hafifçe vurarak veyastetoskopla incelenmelidir.D Cinsel organlarda anormallik olup olmadığıaraştırılmalıdır (fitık veya inmemiş testisler);anüste yarık veya çatlak olup olmadığınabakılmalı, femoral nabız kasıkiardandüzgün ve güçlü biçimde alınabilmelidir.D Renk, ton, pişik, lezyon (doğum izi) açısındanderi incelenmelidir.D Bebeğin yaşına özgü refleksler kontroledilmelidir.D Bebeğin genel hareket ve davranışları, sanlmaya tepkisi ve erişkinlerle ilişkileri belirlenmelidir.