yeni doğan bebek kilo kaybı

erken doğan bebeklerde enfeksiyon, erken doğan bebeklerde akciğer enfeksiyonu


Dünyaya erken gözlerini açan prematüre bebekler bir çok konuda hassaslardır.Bakımları ayrıcalık ister..Avusturya Sen Jorj Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Derya Girgin konu ile ilgili bilgiler verdi.

Son adet tarihinin ilk gününden itibaren 37 haftadan önce canlı doğan bebekler ‘’prematüre’’ olarak tanımlanır.Preterm doğumla düşük sosyoekonomik düzey arasında kuvvetli pozitif bir ilişki vardır. Düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelerde annede yetersiz beslenme, kansızlık ve diğer hastalıklar, hamilelikte yetersiz bakım, yanlış ilaç kullanımı ve doğum komplikasyonları oranı yüksektir. Ayrıca annenin üreme sağlığı problemleri ( düşük, ölü doğum, prematüre doğum) daha fazladır. Diğer risk faktörleri arasında ; iki gebelik arası sürenin kısa olması, dörtten fazla çocuk doğurmak, adölesan (ergen) gebelikler sayılabilir. Erken doğum yapan kadınların tekrar erken doğum yapma riski artmıştır.

Preterm doğum sebepleri çok faktörlüdür ; bebek, anne ,plasenta ve uterus (rahim) kaynaklı olabilir.Dünyada her yıl on beş milyon prematüre bebek doğmaktadır. Son yıllarda tıptaki gelişmelerle birlikte özellikle çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin artan yaşam oranı beraberinde komplikasyonları da getirmiştir.

Prematüre Bebeklerin Problemleri:
Solunum: Respiratuar distres sendromu (solunum sıkıntısı),Hava kaçağı,Apne (solunum durması),Kronik akciğer hastalığı
Kardiyovaskuler: Patent duktus arteriozus,Hipotansiyon (düşük tansiyon),Bradikardi (düşük kalp atım hızı)
Hematolojik: Anemi (kansızlık)
Gastrointestinal: Yetersiz gastrointestinal fonksiyon (yetersiz mide barsak fonksiyonu),Nekrotizan enterokolit
Metabolik-Endokrin: Hipokalsemi,Hipoglisemi,Hiperglisemi,Hipotermi
Merkezi Sinir Sistemi: İntraventriküler kanama (kafa içi kanama),Konvulzyon,Prematüre Retinopatisi (prematüriteye bağlı göz hastalığı)