kırık bacaklı bebekKalsiyum

Laktasyondaki annenin diyetle düşük kalsiyum alımının, laktasyon performansını ve çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilediği bildirilmektedir. Ancak, diyetle düşük kalsiyum alımı ve spesifik sorunlarına ilişkin olarak literatürde az sayıda çalışma yer almaktadır. Diyet yeterli kalsiyum içermiyorsa, kalsiyumun anne kemiğinden mobilize olarak anne sütü üretimini desteklediği bilinmektedir.

Laktasyondaki kemik kayıplarının ileri yaşlardaki osteoporoz ve kırık risklerini arttırabileceğine ilişkin bulgular çok açık değildir.

Laktasyon dönemindeki anneler üzerinde yapılan kemik dansitesi ölçümü çalışmalarında 6 ay veya daha fazla süreyle emziren annelerde kemik dansitesi ölçümü çalışmalarında 6 ay veya daha fazla süreyle emziren annelerde kemik dansitesi belirgin bir şekilde düşük bulunmuştur. Ancak bu durumun,emzirme için bir tehlike yaratmadığı, emzirme işlevi sonlandırıldığında kemik dansitesinde iyileşmenin meydana geldiği gösterilmiştir.

Oysa teorik olarak, kalsiyum gereksiniminde artış olmaksızın ve anne iskeletinden kalsiyum çekilmeksizin, kalsiyumun emilim, atım ve metabolizmasındaki değişikliklerle meme bezine yeterli miktarda kalsiyum sağlandığı ileri sürülmektedir. Bütün bu bilgilere dayanarak laktasyondaki anneye ortalama 1200 mg/gün kalsiyum önerilmektedir.