Prematüre bebekler için oto koltuğu seçimi nasıl yapılmalı? Prematüre bebek ile güvenli otomobil yolculuğu prematüre bebeklerde otomobil güvenliği prematüre bebeklere özel oto koltuğu prematüre için araba


Bebeğim ödünç aldığımız araba koltuğunun içinde kaybolmuş gibi görünüyor. Kucağımda olması daha güvenli değil mi?

Bir bebeğin (prematüre veya zamanında doğmuş) annesinin (veya bir başkasının) kucağında seyahat etınesi yalnız güvenli olmamakla kalmayıp aynı zamanda da yasaya aykırıdır. Bu konu, özellikle de prematüre bebeklerin anne-babaları için zorluk oluşturmaktadır. Hem bu bebeklerin küçük bedenleri normal araba koltuğunda kaybolur hem de yan oturur pozisyonda nefes alıp vermeleri güçleşir.

Bir çalışmaya göre, araba koltuğunda seyahat sırasında bazı prematüre bebeklerin kanlarındaki oksijen miktarı azalmakta ve bu azalma yolculuk tamamlandıktan soma da yarım saat veya daha fazla süre devam etmektedir. Bazı bebeklerde ise araba koltuğundayken kısa süreli apneler (nefesin tamamen kesilmesi) görülebilir. Bu tür bebekler için kazalara karşı test edilmiş bebek araba yatakları daha uygun olabilir, böylece oturur durumda değil yatar durumda olan bebeğin bir kaza esnasında solunumu fazla zarar görmez.

Sizin civarınızdaki bebek mobilyaları dükkanıyla görüşerek böyle bir yatak temin edebilirsiniz. Eğer böyle bir yatak veya prematüre bebekler için tasarlanmış bir araba koltuğu edinemezseniz, özellikle de daha önce apne nöbetleri geçirdiyse, ilk aylarda bebeğinizle çıkacağınız araba yolculuklarını sınırlayabilirsiniz. Bir diğer seçenek de doktorundan rica edip, en azından bir süre için, araba koltuğunda oturduğu sürece solunumunu monitorize ederek herhangi bir problem yaşayıp yaşamadığını saptamak olabilir.