bebek güvenliği

8 aylık, 8 aylık bebek, 8 aylık bebekleri ev eşyalarından korumak, 8 aylık bebek güvenliği, 8 aylık bebeklerde ev güvenliğini sağlamak, ay ay bebek güvenliği


Bu yazı önceki yazının devamıdır.

Aynı zamanda tipik bir evde bulunan tehlikeli nesnelerin de güvenli bir şekilde çocukların ulaşamayacağı çekmeceler, dolaplar, veya sandıklarveya kesinlikle ulaşılamayacak raflarda saklanması konusunda uyanık olun (bebeklerin bazen ne kadar yükseğe tırmanabildiği konusunda şaşırabilirsiniz). Bu gibi nesneleri kullanırken siz arkanızı döndüğünüzde bebeğinizin onlara ulaşamayacağından emin olun ve işiniz biterbitmez tekrar yerlerine kaldırın veya bir tanesinin ortada bırakıldığını fark eder etmezyerine kaldırın. Özellikle dikkatli olmanız gerekenler:Makas, bıçak, zarf açacağı, jilet (lavabonun kenarında bırakmayın) ve kesici aletler gibisivri uç! u nesneler.Misket, madeni para, çengelli iğne veyaçapı 3 santimetreden ufak, yutulma riski olanherhangi bir nesne.Tükenmez kalem, kurşun kalem ve yazmak için kullanılan diğer nesneler (bunları zehirliolmayan pastel kalemler ile değiştirin,Toplu iğne, tığ, makas, ve düğmeler gibi dikiş nakış malzemeleri.Naylon poşetler, kuru temizleme torbaları,ve yeni elbiselerin kılıfları gibi plastik torbalar(bebekler böyle bir torbanın yüzlerini kapatması durumunda nefessiz kalarak boğulabilir).Kibrit, kibrit kutusu, çakmak ve sıc.ak sigaraizmaritleri gibi yanıcı maddeler.Hobi veya iş aletleriniz- eğer evde bir artist varsa boya ve tinerler; terzi varsa iğneler;marangoz varsa ilgili aletler ve benzeri örnekler.Oyuncaklar (eğer büyük kardeşlere ait iseler  genellikle bebekler veya üç yaş altında yeniyürümeye başlayan çocuklar tarafindan kullanılmamalıdırlar.Bunların arasında küçük parçaları olan yapı setleri (legolar), motosiklet gibi oyuncaklar,minyatür araba ve kamyonlar, ve sivri köşeli herhangi bir nesne, küçük parçalar, kırılabilen ya da ayrılabilen ufak parçalar, veya elektrikli olanlar).Ufak piller. Saat, hesap makinesi, duyma cihazları, kameralar, ve benzeri cihazlarda kullanılan disk şeklindeki piller (bunlar kolayca yutulabilen ve bebeğin yemek borusu veya midesi içinde tehlikeli maddeler salgılayabilen nesnelerdir).Bal mumu, kağıt, plastik, veya bebek veyaçocuk tarafından ağza alınması güvenli olmayan bir materyalden yapılmış sahte yiyecekler(bal mumundan bir elma, Sundae dondurma gibigörünüp kokan bir mum, çilek gibi kokan vegörünen bir çocuk silgisi).Temizlik malzemeleri.Cam, porselen veya diğer kınlabilir nesneler.Özellikle gece lambalarında kullanılanküçük ampuller bir bebek tarafından ağzının içinealınıp kınlabilir.Mücevherler, özellikle koparılabilen hancuklarıolanlar ve yüzük gibi küçük nesneler(hepsi bebeğinizin ilgisini çeker ve kolayca yutulabilirler).N aftalin paketleri (zehirlidirler).Ayakkabı boyaları (ortalığı dağıtınaklakalmazlar, bebeğinizi de hastalandırabilirler).Parfiim ve kazınetikler (potansiyel olarakzehirli maddelerdir); vitaminler ve ilaçlar.Oyuncak düdükler (bebekler bunları nefesborularına kaçırabilirler veya dışarı kınlır veyaaçılırsa içindeki küçük topu nefes borularınakaçırabilirler).Balonlar (şişirilmemiş veya patlamış olanlarnefes borusuna kaçabilirler).Fındık, patlamış mısır, veya sert şekerlergibi küçük, sert parmak besinleri ortalıkta şekerkaplannda bırakılırlarsa bebekler bunları yutupnefes borulaona kaçırabilirler.Silahlar (eğer evde bulundurmanız gerekiyorsa).Asit ve benzerleri (en iyisi bunları evinizdebulundurmamaktır).Alkollü içecekler (sizi bir miktar rahatlatacakkadar içki bebeğinizi ölümcül derecedehastalandırabilir.İpler, kablolar, jimnastik ipleri, kasetlerveya bebeğin boynuna dolanabilecek ve boğulmayaneden olabilecek herhangi bir şey (bebekleriçinde ses teybi bulunan oyuncak bebeklerleveya içi doldurulmuş hayvan oyuncaklarlayatmamalıdırlar).Evinizde bulunan ve bebek tarafından ağzaalındığında ve yumlduğunda tehlikeli olabilecekdiğer her tür nesne. Sayfa 266 ‘daki zehir listesi-_ne bakınız.Yangın emniyeti değişiklikleri: Bir çocuğunya da çocukların bir yangında kaybedildiğiniduymak bile yeterince sıkıntı vericidir. Yangınınönlenebileceğini bilmek veya ölümcülşekilde yayılmadan fark edilebileceğini bilmekdaha da rahatsızlık verici dir. Evinizin her köşesiniolası yangın tehlikelerine karşı kontrol edinve “burada yangın olmaz” diyebilecek durumagelin:Eğer evinizde sigara içiliyor ise (herkes içiniçilmemesi daha iyi olacaktır), tüm puro ve sigaraizmaritlerini, külleri, pipo küllerini, ve kullanılmışkibritleri dikkatli bir şekilde ortadankaldınn ve bunları hiçbir zaman bebeğinizin ulaşabileceğiyerlerde bırakmayın. Evinizde sigaraiçen herkes izmaritlerini ortadan kaldırmayı biralışkanlık haline getirmelidir ve sigara içenmisafirleriniz olduğu zaman kül tablalarını hemenboşaltmalısınız.Hiç kimsenin, ziyaretçiler dahil, yataktasigara içmesine izin vermeyin.Kibritleri ve çakmaklan çocukların ve bebeklerinulaşabileceği yerlerden uzak tutun.Çöplerin birikmesine izin vermeyin (özellikleboya ve benzeri yanıcı maddelerin).Elbise temizliği için kerosen veya satın alınabilirparlayıcı sıvılar kullanmaktan kaçınmayaçalışın.Yemek pişiren veya ateşe, odun fınnınayakın çalışan birinin, siz veya başkası, uzun kollu,sarkan fularları olan veya sarkan bluzlar gibikazara Muşabilecek özellikleri olan giysiler giymesineizin vermeyin.Bebeğinizin uyurken giydiği giyeceklerinuluslararası s tandartlara uygun, yanmaya dayanıklıözellikleri olduğundan emin olun.Her sene ısıtma sisteminizi kontrol ettirin,elektrik devrelerine fazla yüklenmemeye dikkatedin, daima fişleri prizlerden uygun şekilde çıkartın(kabloyu çekiştirmeyin) ve elektrikli aletlerive kabloları düzenli olarak kontrol ederek aşınmalarıve/veya gevşek bağlantıları saptamayaçalışın. Aydınlatma için sadece 15 arnperliksigortalar kullanın ve hiçbir zaman sigorta yerinebaşka bir şey kullanmayın.Eğer ısıtma aletleri kullanıyorsanız, devrildikleriveya üzerlerine bir şey yaslandığı zamanotomatik olarak kapananlardan kullanmayadikkat edin.Yangın söndürücüleri yangın riskinin enfazla olduğu mutfak, fınn, şömine gibi yerlereyakın yerleştirin. Acil bir durumda mutfak yangınlarınısöndürmek için bikarbonat sodasıyararlı olabilir. Bir yangını ancakküçükseve fırın,tava,veya çöp kutusu gibi sınırlı bir alandaysasöndürmeye çalışın. Eğer sınırlı değilsesöndürrnek yerine evden dışarı çıkın.Eğer hala yapmadıysanız bölgenizdeki itfaiyenintavsiyeleri yönünde yangın ve dumandetektörleri yerleştirin. Düzenli olarak çalıştıklarınıve pillerinin bitmediğini kontrol edin.Kaçınayı kolaylaştırmak için iskemle veip merdivenleri belli birkaç üst kat penceresineyerleştirin; büyük çocuklara ve erişkinlere bunlarınnasıl kullanılacaklarını öğretin. Bir oyuncakbebeği tutarak aşağı inme egzersizleri yapın.Düzenli aralıklarla yangın provaları yapınki bu sayede evinizde yaşayanlar acil bir durumdanasıl çabuk ve emniyetli bir şekilde dışarı çıkıp,aile üyeleriyle nerede buluşacaklarını bilsinler.Ebeveynlere ve diğer erişkinlere kurtar maları gereken çocukları saptayarak söyleyin.Herkesin (bebek bakıcıları dahil) bir yangın durumundailk yapılması gereken şeyin, elbiseler,kıymetli eşyalar, yangını söndürrnek ile oyalanınayıpderhal alanı boşaltmak olduğunu bildiğindenemin olun.4 Ölürolerin çoğunun nedeniboğulma veya sıcak buhar veya dumana bağlıdırve direkt olarak alevler sonucu meydana gelmez.itfaiye mümkün olduğu kadar çabuk olaraksokaktaki veya komşudaki bir telefondanaranmalıdır.Mutfaktaki değişiklikler: Yeni hareketleumeyebaşlayan bebeğinizin dikkatini en çok çekenve aynı zamanda en tehlikeli yerlerden biriolan mutfağınızda bir tur atın. Aşağıdakileriuygulayarak mutfağınızı daha güvenli bir halegetirebilirsiniz:İçinde çok büyük parçaların yanında küçükparçaların, kırılabilecek cam nesnelerin, sivriuçlu aletlerin, tehlikeli temizlik bileşiklerinin,ilaçların, tehlikeli besin maddelerinin (fıstık, fıstıkyağı gibi nefes borusuna kaçabilecek olanlar,acı biber gibi) yer aldığı çekmece ya da dolaplaraçocukların açamayacağı mandallar yerleştirin.Eğer bebeğiniz güvenlik mandallarınınasıl açacağını keşfederse (bazı meraklı olanlarkeşfederler), tüm tehlikeli nesneleri ulaşılamayacakyerlere yerleştirmek veya bebeğinizin mut fağa girmesini tamamen önleyecek bir kapı veyaengel kullanmak zorundakalacaksınız demektir.Çocuğunuz büyüdükçe neyin tamamen ulaşılamayacakolduğu değişecektir, dolayısıyladepolama düzeniniz de değişmelidir.En az bir dolabı ( dolaplara parmağını sıkıştırmaihtimali çekmeeelere oranla daha azdır.)küçük araştırmacının rahatça tadına varabiimesiiçin ayınn. Birkaç kap kacak, tahta kaşıklar,mutfak bezleri, plastik kaplar ve benzerleri saatlerboyu sürecek eğlence sağlayabilir ve bebeğinizinmerakını tatmin ederek onu yasak yerlerdenuzak tutabilir.Tencere ve tavalann saplannı ocağın üzerindedururlarken bebeğin uzanamayacağı şekildearkaya doğru tutun. Eğer ocağın düğmeleriön taraftaysa bir çeşit engel kullanarak onlandokunulamaz hale getirin. Bir alet mandalı konvansiyonelve mikrodalga fırınlan ulaşılamazyapacaktır.Bebeğinizi elektrikli aletlerin, fınnın veyatehlikeli olabilecek başka şeylerin yanına tezgahınüzerine oturtmayın. Arkanızı döndüğünüzanda parmaklannı tost makinesinin içinde, ellerinisıcak bir tencerenin içinde veya bir bıçağıağzının içine girerken görebilirsiniz.Bir bebeği ve kahve gibi sıcak bir içeceğiaynı anda taşımayın. Bebeğin bir anda hareketedip sıvıyı dökmesi ve muhtemelen ikinizi birdenyakması çok kolaydır. Aynı zamanda sıcakbir içeceği veya çorbayı bebeğinizin ulaşabileceğibir şekilde masanın üzerinde bırakmayın.Çöpleri bebeğinizin açamayacağı sıkıcakapalı bir kutuda veya lavabonun altında mandallıbir dolabın içinde saklayın. Çocuklar çöplerieşelerneye bayılırlar ve çöpün içinde -çürükbesinlerden kınk camiara kadar- çok sayıda tehlikevardır.Dökülenleri hemen temizleyin. Yerleri kayganhale getirirler.Mutfak deterjanlannı, pudralan, gümüş cilalannıve diğer tüm mutfak malzemelerini seçmek,kullanmak ve saklamak için güvenlik kurallarınıuygulayın. (bakınız sayfa 266).Banyodaki değişiklikler: Bir bebeğe mutfakkadar çekici gelen ve yine o kadar tehlikeliolan bir diğer yer de banyodur. Ulaşılmasını engellemeninbir yolu kapının yüksek bir yerinebir çengel ile halka koymak veya benzeri birmandal kullanmak ve kullanılmadığı zamanlardabunlan kapalı tutmaktır. Aşağıdaki önlemlerialarak banyonuzu bebeğiniz için güvenli biryer haline getirebilirsiniz:Tüm ilaçlan ( antiasitler gibi reçetesiz satılanlardahil), ağız gargaralannı, diş macunlannı,vitamin haplannı, saç spreyi ve malzemelerini,deri losyonlannı ve kozmetikleri bebeğinulaşamayacağı bir yerde saklayın. (Aslında ilaçlarve vitaminleri yatak odasında saklamak gerekirçünkü burada banyo ya oranla daha az nembulunur.)Bir güneş lambasını veya ısıtıcıyı bebeğinizinçalıştırabiieceği biryerde bırakmayın. Eğerortada bırakmak zorundaysanız, kullanılmadığızamanlarda güneş lambasını yerinden çıkartınve fişini prizden çekin.Bir saç kurutma makinesini bebeğiniz banyodaykenveya suyla oynuyorken kesinliklebebeğinizin yanında kullanmayın ve başka birinekullandırtmayın.Kullanmadığınız zamanlarda küçük elektriklialetlerin fişlerini hiçbir zaman prizde bırakmayın.Bir bebek, saç kurutma makinesinituvalete sokup elektrikle çarpılabilir, bir tıraşmakinesini çalıştınp kendini kesebilir veya ütüile kendini yakabilir. Eğer çocuğunuzellerini iyikullanabiliyorsa aletlerin fişini prizden çıkartmakveya eğer alet Ekim 1987 öncesi bir saçkurutma makinesi ise (bu alet fişi prize takılıdeğilken bile elektrik çarpmasına neden olabilir)yeterli olmayacaktır. (Bu küçük akıllılar aletlerinnasıl çalıştınldıklannı kolayca keşfederlerve bu da felakete varan sonuçlara neden olabilir.)Bu aletleri hiç ortada bulundurmamak eniyisidir. Devamı>