hamilelikte-beslenmeGebe annenin beslenmesi yaş, fiziksel aktivite durumu, gebelikten önceki ağırlığı, besin depolarının yeterliliği gibi faktörler gözönüne alınarak düzenlenir. Gestasyon boyunca kazanılması gereken ağırlık annenin gebeliğin başlangıcındaki ağırlığına yani Beden Kütle İndexi’ne (BKİ) göre değişir. BKİ, ağırlığın boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle bulunur.

BKİ= Ağırlık / Boy (m2)

Gebelik Başlangıcında

Zayıf(BKİ < 20) olan annelerin 12,5–18 kg Normal (BKİ = 20–25) olan annelerin 11,5-16 kg Hafif Şişman (BKİ = 25–30) olan annelerin 7-11,5 kg Şişman (BKİ >30 ) olan annelerin 6 kg kadar ağırlık kazanmaları önerilmektedir.

Normal kilolu bir gebelik 3 ayda her ay 1 kg, sonraki aylarda ise ayda 1,5–2 kg ağırlık kazanmalıdır.

Gebelik boyunca 12,5 kg bir anne teorik olarak kendisine 3,35 kg kadar bir yağ depolar. Bu deponun laktasyon (emzirme) sürecinde kullanılması gerekmektedir.

Gebeliğin 2. haftası ile 8. haftası arasında kadının beslenmesinde güçlükler olabilir. ”Aşerme” denen bu dönemde iştah azalması, kusma, öğürme gebe kadının yeterince besin almasını engeller. Bu durum doğaldır. Anneye şiddetle reddettiği yiyecekleri yedirmek için baskı yapılmamalıdır. Kendisi için gerekli olan yiyecekleri, sevdiği hoşlandığı şekilde hazırlayıp, pişirerek yemesine özen gösterilmelidir.

Gebelik dönemindeki vitamin ve mineral suplementlerinin, gebelik komplikasyonları için risk grubu olarak kabul edilen dölesan, vejeteryan, laktoz, intoleransı olan, multipl fetusa sahip olan, sigara, alkol veya ilaç kullanan annelerde yararlı olduğu bildirilmektedir.