koltuğunun altında ayıcıkla poz veren bebekBebeklerde kol felcinin tıbbi adı doğumsal brakiyal pleksus yaralanmasıdır. Bebek doğum kanalından zor çıktığı için bu bebeklerde omurilikten çıkarak kola gelen sinirler zarar görür. Bu felcin nedeni, annenin şeker hastalığı (diabet) sonucunda bebeğin kilosunun 3500 gramdan fazla olması, annede çatı darlığı olması, doğumda bebeğin omzunun takılması, bebeğin doğmadan evvel yapılan ultrasonla tahmin edilen kilodan daha büyük doğması, kötü doğum koşullarıdır. Zor doğuma bağlı olarak koluna giden sinirlerde hasarı olan bebeklerde ayrıca köprücük kemiklerinde kırığı, kafa derisinin altında su toplanması, kol kemiklerinde kırık ve bebeğin vücudunda morluk olması gibi sorunlara da rastlanır. Bebeklerde görülen doğumsal kol felcinde bebek doğduğu andan itibaren elini ya da kolunu oynatamaz. Genellikle tek taraflı oluşur. Çok nadir olarak bebeklerin her iki kolunun etkilendiği görülmektedir. Bebeklerin kolları yukarı kaldırılıp bırakıldığında hızla düşer. Bazen omuzda ya da dirsekte hiç hareket olmadığı halde elde ve parmaklarda hareket olabilmektedir. Bebekte sinir zedelenmesi tanısı konduktan sonra bebekle ilgili yapılacak ilk tavsiyeler ailenin bebeği nasıl tutacağı ve taşınacağının, yapması yasak olan ve olmayan hareketlerin öğretilmesidir.

İlk ayda yasaklar: Bebeğin kolu sallandırılıp sarkıtılmaz. Kucağa alınırken bebek kolun altından asarak kucağa alınmaz. Bebek felçli olan kolu üzerine yatırılmaz. Bebeğin kolu herhangi bir yere iğnelenmez. Bebekler 3 haftalık oluncaya kadar omuz eklemleri hareket ettirilmez. İlk ayda bebek omuz eklemi gevşek olduğu için yüzükoyun yatırılmaz.