bebek emzirmekDoğumdan sonra, anne kendine gelir gelmez hiç bekletmeden emzirmeye başlamalıdır. Bebek dünyaya şekerli su ve diğer yapay şeylerle değil, annesinin “ ak sütüyle “ başlamalıdır. İlk 1 ay, bebek her ağladığında emzirilir, daha sonraki aylarda bebeğin isteğine göre 2-4 saat aralıklarla beslenir. Bebek büyüdükçe acıkma zamanı uzar. Doğum zamanına göre anne sütü miktarları incelendiğinde, miadında doğum yapan annelerin süt miktarının erken, ve geç doğum yapan annelere oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Doğumdan sonra ne kadar erken sürede emzirme başlarsa, anne sütü miktarının da o denli yüksek olduğu bilinmektedir. Yapılan bir araştırma da annelerin % 10 ‘un ilk altı saatte, % 57.5‘inin 7–12 saat içinde, % 32.5‘ inin 13–24 saat içinde emzirmeye başladığı görülmüştür.

Bebeğini her ağladığında ve sık emziren annelerin süt miktarı, belirli aralıklarla ve günde 6‘dan az sayıda emziren annelere oranla yüksek bulunmuştur. Acıkan bebek bunu ağlayarak belirtmekte ve anne meme ucunu kuvvetli bir şekilde emmektedir. Bunun sonucunda somatik bir refleks olan prolaktin uyarılır ve hipofiz ön lobunun etkisi ile dolaşıma geçerek meme alveollerinde süt yapımını sağlar. Psikosomatik refleks yolu ile hipofiz arka lobu uyarılarak oksitosin sekresyonu etkisi ile alveol çeper hücreleri kontraksiyona uğrar ve yapılan süt duktuslardan boşalır. Bu refleks bebeğin emme stimulusu ile arttığından, sık emzirme de anne sütü miktarını arttırmaktadır. Doğumdan sonra mümkün olduğunca erken emziren, düzensiz ve ağladıkça emziren, sık aralıklarla emziren annelerin süt miktarının arttığı; ayrıca bebek beslenmesi konusunda annelere sağlık ve beslenme eğitimi verilmesi ve eğitimde sürekliliğin sağlanması gerektiği görülmüştür.