Emzirmek Alzheimer Hastalığına iyi geliyorİngiltere’deki Cambridge Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı  araştırmaya, Alzheimer’a yakalanan ve sağlıklı 70-100 yaşındaki 81 İngiliz kadın  katıldı. Araştırmacılar, katılımcıların yakınları, eşleri ve bakıcılarıyla da  görüşerek, kadınların doğurganlık, emzirme geçmişi ve bunama durumu hakkında  bilgi aldı. Bilim adamları, bunamayı etkileyen beyin tümörü ya da felç gibi başka  etkenlere ilişkin bilgi de topladı.
Araştırma sonunda emzirme ve Alzheimer riski arasında bağlantı olduğu  saptandı. Ayrıca, uzun süre emziren kadınların Alzheimer’a yakalanma riskinin  daha az olduğu görüldü. Ancak, ailesinde bunamaya yakalananlarda emzirmenin  hastalık riskini daha az azalttığı da belirtildi.
Bilim adamları,  emzirme ve Alzheimer arasındaki bağlantı için 2 teori  ortaya attı.
Emzirmenin gebelikte büyük ölçüde azalan insülin toleransının eski  haline gelmesini sağladığını belirten bilim adamları Alzheimer’ın da beyindeki  insülin direnciyle bağlantılı olduğunu belirtti. Ayrıca, hastalık riskinin  azalmasının emzirme dönemindeki progesteron ve östrojen hormonlarındaki  değişiklikten kaynaklıyor olabileceği belirten bilim adamları, östrojenin beyni  Alzheimer’dan korumada önemli rol oynadığını hatırlattı.
Araştırmaya imza atanlardan Dr. Molly Fox, Alzheimer’in dünyada en  yaygın bilişsel bozukluk olduğunu ve şimdiden 35,6 milyon kişiyi etkilediğini  belirterek, gelecekte hastalığın yoksul ve orta gelirli ülkelerde artmasının  beklendiğini vurguladı.
Fox, bu nedenle insanları Alzheimer’dan korumak için düşük maliyetli  ve geniş ölçekli stratejilerin belirlenmesinin son derece önemli olduğunu ifade  etti.
Bilim adamları, küçük çaplı olsa da araştırmanın genişletilebileceğine   ve doğurganlığın hastalıkla ilişkisinin daha kapsamlı incelenebileceğine dikkati  çekti.
Araştırma, Journal of Alzheimer’s Disease dergisinde yayımlandı.