emzirme

emzikli döneminde beslenme, emzikli dönemde beslenme, emzirme döneminde beslenme listesi, emzirme döneminde beslenme uzman tv, emzirme döneminde beslenme menüsü, emzirme döneminde beslenme kadınlar kulübü, emzirme döneminde beslenme pdf, emzirme döneminde beslenme 1


Gebelik ve emziklilik, herhangi anormal duruma sahip olmayan her kadın için doğal olaydır. Bu dönemler gerek anne gerek bebek için özel zamanlardır ve ileriye yönelik birçok sorunun oluşabileceği ya da engellenebileceği zamanlardır.Bu dönemlerde annenin ve bebeğin sağlığını etkileyen birçok etken vardır.

Bunlar; annenin yaşı, gebelik sayısı, son iki gebelik arasındaki süre, kronik hastalıklar, ilaç kullanımı, genetik yapı ve annenin yeterli ve dengeli beslenmesi olarak sıralanabilir.Hamile bir kadının beslenmesi ile anne karnındaki bebeğin sağlığı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır ayrıca emziklilik döneminde de annenin beslenmesi büyük oranda bebeği etkilemektedir. Emzirme, bebeğin ileriki yaşamını daha sağlıklı geçirmesi,normal büyüme gelişmesini tamamlaması açısından önemli mucizevi bir durumdur.Emzirmenin etkisi sadece biyolojikmiş gibi görünsede psikolojik olarak da bebek ve annenin yakınlaşmasını sağlar.

Emzirme sırasındaki enerji ve besin öğeleri ihtiyacı gebelikte olduğundan daha fazladır. Anne hamilelik sürecinde yeterli ve dengeli beslenmişse emziklilik için yeterli yağ dokusuna sahiptir.Bu yağ dokusunun kaybedilmesi ile anne ilk hafta kilo kaybeder. Emziklilik döneminde süt üretmek için gerekli olan enerji iki kaynaktan sağlanır: İlki gebelik süresince vücut yağı olarak depolanan enerji,ikincisi ise besin gruplarından gelen enerjidir. Emziklilik dönemindeki kadın hem kendi vücudunun besin öğesi ihtiyaçlarını dengede tutmak hem de salgıladığı sütün içeriğini oluşturan karbonhidrat,protein, mineral ,enerji ve vitaminleri almak için yeterli ve dengeli beslenmelidir.