emzirme

1 aylık, 1 aylık bebek


Bu yazı önceki yazının devamıdır.

Gevşemeniz için rahat bir sandalyebulun, yumuşak bir müzik çalın ve alkollüiçecekler dışında bir şeyler için, gevşeme tekniklerinideneyin. Bınzinneden hemen önce sıcakduş almak ve memelerinize masaj yapmakda fayda sağlar. Bütün bunlar işe yararnazsa doktorunuzaoksitosin sprey yazdırın. Bu sprey sütrezervinizi artınnasa da, s ütün gelmesini ve bebeğinizeulaşmasını sağlar.Bebeğiniz emme tatminini başka yerdensağlıyor. Bebek emme do yumunu emzikten veyabesleyici olmayan başka bir kaynaktan sağlıyorsasizin göğüslerinize olan ilgisi kaybolur. Eınziğikaldınn ve emmek istediğinde bebeğinizi emzirin.Destekleyici niteliğinde su venneyin; bu, iştahtazaltacak ve besienmeyi olumsuz etkileyecektir.Ayrıca kandaki sodyum düzeyi değişecektir.Meme değiştirirken bebeğin gazım çıkarmıyorsunuz.Hava yutan bebekte şişkinlik hissiolacak ve emrneyi kesecektir. Havanın vücuttançıkarılması süte daha fazla yer açılmasınısağlar. Meme değiştirirken bebeğiniz bundanhoşlansa da hoşlanmasa da mutlaka bebeğin gazınıçıkarın.Bebeğiniz gece boyunca uyuyor. Kesintisizbir gece uykusu annenin güzelliği için harikadırancak süt rezervi için değildir. Bebek annesindensüt emmeden 7,8 hatta 10 saat geçirmeyebaşlarsa daha önce annenin göğüsleri rahatsızedici şekilde şişmekteyken bu durumdasüt üretimi azalır ve sonunda destekleyici yöntemlerebaşvurulması gerekir. Bunu önlemek içinbebeğinizi gecenin ortasında bir kere uyandırınve besleyin. Bebeğiniz bu dönemde beslenmedenbeş saatten fazla geçinnemelidir.İşe geri döndünüz. İşe geri dönmek yanigünde 8-1 O saat emzinnemek süt üretiminiziazaltır. Bunu engellemenin yolu bebek yanınızdaolmadığı zamanlarda her dört saatte bir sütbiriktinnektir.Çok kısa sürede çok fazla çaba harcıyorsunuz.Memeterinizden süt gelmesi çok fazlaenerji gerektirir. Enerjinizi başka şekilde harcıyorsanızya da yeterince dinlenemiyorsanız meme!erinizdeki süt üretimi azalacaktır. Bir günboyunca tam gün yatakta dinlenin. Sonraki üçdörtgünü de ağırdan alarak geçirin ve bebeğinizintatınİn olup olmadığına bakın.Karmmzm üzerinde uyuyorsunuz. Kamınızınve hatta göğüslerinizin üzerinde uyuyorsunuzçünkü bunu gebeliğin son aylarından beriyapamadınız. Göğüslerinizin üzerine binen basınçsüt üretiminizi azaltabilir. En azından sütbezlerinizin üzerindeki yükü azaltmak için birazdaha sırt üstü yatın.Rabminizin içinde plasenta kalıntılan var.Vücudunuz gebeliğin tüm unsurları (buna plasentakalıntıları da dahildir) tamamen ortadankaybolana kadar doğum yaptığınızı kabullenemez.Plasenta tamamen kaybolana kadar yeterlimiktarda prolaktin üretemezsiniz ve bu hormon süt üretimini uyaran bir hormon dur. Kanarnanızanormalse veya rabminizde plasenta kalıntılarıvarsa kadın-doğum doktorunuza başvurun vedilatasyon ve kürtajla emzirme olayınızın düzenegirmesini sağlayın. Bu sayede sağlığınız açısındanbir tehlikeyi de ortadan kaldırmış olursunuz.Sizin kendi çabalarınıza, eşinizin, arkadaşlarınızındesteklerine rağmen hala başarılı şekildeemziremiyor olabilirsiniz. Genel kanınınaksine bebeklerini destekleyici malzemeler olmadanemzirebilen çok az kadın vardır ve birçokkadın da hiç emziremez. Bunun nedeni fizikselyani prolaktin bonnonu eksikliği, süt bezidokusunun yetersizliği, göğüslerinizin asimetrikolması veya meme ameliyatı geçirdikten sonrameme başındaki sinirlerin hasarı olabilir. Ayrıcaemzirmeyle ilgili negatif duygular gibi psikolojikfaktörler de süt gelmesini engelleyebilir.Bazen de belli bir neden bulunamaz. Göğüslerinizinyeterli süt üretememesinin nedeni gebeliksırasında yeterince büyürnemesi olabilir. İkincive daha sonraki gebeliklerde durum değişebilir.Bebeğiniz gelişemiyorsa ve sorun ilk günlerdeçözümlenemezse doktorunuz destekleyicimarnalara başlayabilir. Umutsuzluğa kapılmayın.Önemli olan bebeğinizi meme veya biberonlaemzirmek değil yeterli ilgiyi ve bakımı vermektir.çoğu zaman destekleyici yöntemler kullandığınızdadoğrudan anne-bebek teması kurmaavantajınız vardır; ayrıca bebek biberonu bitirsebile emme zevkini uzatabilir.Meme emzirme konusunda çok iddialı olanlarmamayla besienmeyi onaylamazlar. Onunyerine diyetinizi radikal biçimde değiştirmenizi,bira mayası kullanmanızı, bira içmenizi önerirler.Beslenme şeklindeki değişikliklerin emzirmeolayını etkiteyeceği yönünde kesin kanıtyoktur. İsterseniz ·bunları deneyin ama bu aradabebeğiniz açlıktan ölmesin.Meme emerken yeterince gelişmeyen bebek mamaya başlatılırsa büyüme hızı artar. Eğe artmazsa doktorunuza başvurarak kilo almayı neyin engellediğini bulmak gerekir.