bebeklerde kalça çıkığıDoğumsal Kalça Çıkığı

Kız bebeklerde erkeklere oranla daha sık görülen, genellikle tek taraflı doğumsal bir anomalidir. Doğumu izleyen ilk muayeneden itibaren her muayenede doktor tarafından yapılan kalça kontrolünde tanı konabileceği gibi, kalça ultrasonografisi de yapılabilir. Grafi çekilmesine gerek yoktur. Şüpheli olgularda çift bezin kullanılması bacakları belirli pozisyonda tutacağından bir tedavi yöntemi olarak kullanılır.