Çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları; morarma, beslenme güçlüğü ve sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarıyla kendini gösteriyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Sertaç Çiçek, doğumsal kalp hastalıkları ile ilgili soruları yanıtladı.

Doğumsal kalp hastalıklarının görülme sıklığı nedir?
Doğumsal kalp hastalıklarının görülme sıklığı % 0.5 ile % 1 arasındadır. Ancak bu oranın canlı doğumlarda olduğunu gözardı etmemek gereklidir. Ölü doğum ve düşük nedeniyle kaybedilen bebekler de dahil olduğu takdirde bu oran daha yüksek olacaktır. Ülkemizin nüfus ve doğum hızı düşünüldüğünde doğumsal kalp hastalıklarınınnın ciddi bir sağlık problemi olduğu ortadadır.

Görülme sıklığında herhangi bir artış söz konusu mu?
Görülme sıklığında ciddi bir artış olmamakla birlikte, tanı yöntemlerindeki gelişmeler ve sağlık hizmetinin ulaşılabilirliği göreceli bir artışa yol açmaktadır.

Anne babası kalp hastası olan çocuklar da aynı rahatsızlığa yakalanmaya aday mıdır?
Doğumsal kalp hastalığı olan ebeveynlerin gebelik planlamasından önce, hastalığın genetik geçişi ile ilgili bilgi edinmelerinde fayda vardır. Doğumsal kalp hastalıklarının kalıtımsal olarak çocuğa aktarılma oranı genelde çok düşük olmakla birlikte, genel sağlıklı popülasyondan daha yüksek olduğu bilinmelidir. Bu durumdaki ebeveynlerin genetik danışma ve değerlendirme için bir uzmana yönlendirilmeleri uygun olabilir. Ayrıca, fetal ekokardiyografi adı verilen yöntemle gebeliğin 16-20’nci haftasından itibaren kompleks bir doğumsal kalp hastalığının var olup olmadığı belirlenebilir ve gerek gebelik gerekse de doğum esnasında alınması gereken tedbirler ve tedavi planlaması çok önceden yapılabilir.