Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) oluşturduğu Gıda Standartları Komisyonu, bebek mamalarındaki kurşun oranının yarı yarıya azaltılarak 0,01 miligram/kilograma (mg/kg) çekilmesini, pirinçteki arsenik üst sınırının ise 0,2 mg/kg olarak belirlenmesini önerdi.

Komisyonun bu hafta gerçekleştirilen yıllık toplantısı, Avrupa Birliği ile 30 uluslararası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Bebek mamasındaki kurşunu en önemli gündem maddesi olarak ele alan Gıda Standartları Komisyonu, mamalardaki kurşun oranının en çok 0,01 mg/kg olmasını önerdi. Komisyon tarihinde ilk defa pirinçteki arsenik için de üst sınır belirlendi. Buna göre pirinç içerisindeki arsenik için 0,2 mg/kg üst sınır olarak tespit edildi.

Komisyon ayrıca ülkelerin gıdalardaki üst düzey bulaşıklığı önlemek ve iyi tarım üretim teknikleriyle tanışmalarını sağlamak için yeni bir düzenleme oluşturmaya karar verdi. Toplantıda et, süt, yumurta veya balın içeriğindeki ilaç kalıntılarını önlemek için belli başlı veteriner ilaçlarının kullanılmasının yasaklanması da önerildi.

Tarım ilacı kalıntıları, gıdalardaki katkı maddeleri ve mısırda oluşan küfün ürettiği “fumonisins” adıyla bilinen toksik maddenin üst sınırı konularında da kararların alındığı toplantıda, ülkeler ayrıca gelecekte kara biber, beyaz ve yeşil biber, kimyon, kekik, sarımsak için standartlar koymaya, çikolata ve kakao bazlı gıdaların içinde bulunan kadmiyumun üst sınırını belirlemeye karar verdi. UNICEF’ten gelen öneri üzerine hazır gıdaların standardının belirlenmesi gerekliliğini görüşen Komisyon, bu konunun Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Komitesinde yeniden tartışılmasını da kararlaştırdı.