Beslenme, her insan gibi, bebeğin de yaşamını sürdürebilmesi için temel gereksinimdir. Yaşamın, normal ve arzu edilen düzeyde olabilmesi için, beslenmenin, büyümeyi ve gelişmeyi sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir. Bunun aksi durumunda, beslenme problemleri ortaya çıkabilmektedir. Yetersiz beslenme, aşırı beslenme, kusma ve ishal, bebekteki beslenme sorununu ortaya koymaktadır.

Bebeğin bakımı ile ilgilenen bireyin, gıda verimini kısması veya bebeğin besini, ihtiyacı olduğu miktarda tüketememesi nedeniyle yetersiz beslenme ortaya çıkabilir. Her bebeğin, yaklaşık olarak, her döneminde alması gereken belli miktarda kilo vardır; ancak yetersiz beslenmenin oluşumu ile bebek, gerektiği zamanda, gerekli miktardaki kiloyu alamamaktadır. Bu durum, bebeğin huzursuzlaşmasına ve sık sık ağlamasına neden olmaktadır. Bebeğin sık sık meme emmek istemesi, onun beslenmesinde problem olmadığı anlamına gelmez. Aksine, yeteri kadar besin alamadığı için, bu eksiği kapatmaya çalışmak istediği için böyle davranır. Bebeğin, besini yeteri miktarda alamamasının çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar, annenin memesinde olan çatlak, enfeksiyon, meme uçlarının içe dönük veya düz olması gibi nedenlerdir.

Anne sütünün gelmesi, fiziksel bir olgudur ve eğer anne zihinsel olarak rahat değilse, sütün gelişi, zihinsel olarak engellenebilmektedir. Bebekte gaz oluşumu, iştahsızlığa ve buna bağlı olarak yetersiz beslenmesine neden olabilir. Bu yüzden, gazının çıkarılıp, rahata kavuşmasını sağlamak gerekir. Yetersiz beslenme ile kabızlık sorunu da ortaya çıkar.

Bebek, zamanında alması gereken kilodan aşırı miktarda fazlasını almışsa, ve buna bağlı olarak karın ağrısı ve şişme meydana gelmişse, aşırı beslenme sorunu oluşmuş anlamına gelmektedir. Bebeğin aşırı beslenmesine neden olan birkaç unsur söz konusudur. Ağlayan bebeğin, ağlamasını sona erdirmek için, ağzına biberon verilebilmekte veya emzirilebilmektedir. Bu durumda da, bebek gıdayı alırken, ihtiyacı olan besinden fazlasını bünyesine almış olmaktadır. Bunun dışında, birey, bebeğin yetersiz beslenmesinden korktuğu için, mamayı koyduğu biberonu, sonuna kadar doldurmakta ve biberonun içindeki mama bitene kadar, besleme olgusunu sona erdirmemektedir. Bu da bebeğin aşırı miktarda beslenmesine neden olabilmektedir. Olması gerekenden fazla besin alınması, bebeğin kusmasına neden olabilmektedir. Bu da bebeğin mutsuz ve kendisini rahatsız hissetmesine neden olmaktadır.