ishalken yenmemesi gereken gıdalar1-Başlangıçta bebeğin az miktarlarda besine ihtiyacı vardır.

2-Miktar giderek ve yavaş yavaş arttırılmalıdır

3- Bebeğin çiğneme ve sindirim yeteneğine bağlı olarak sık sık beslenmesi gereklidir.

4- Kaliteli besinler kullanılarak çeşitli besin karışımları kullanılmalı, bu karışımlar tek bir besin öğesini değil tüm gerekli öğeleri içermelidir, Böylece bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi sağlanır ve besin öğesi eksiklikleri ortaya çıkmaz.

5- Besin öğelerinden zengin ye enerjileri yüksek besin maddeleri kullanılmalıdır.

6-Bu besinlerin hazırlanma işlemleri hijyenik koşullarda gerçekleşmeli, eller ve kaplar aracılığı ile besin maddelerinin kontamine olması önlenmelidir. Vektörlere karşı besin maddeleri ile bunları hazırlama sırasında kullanılan araç gereç korunulmuş olmalıdır.

7-Mümkün olduğunca uzun süre anne sütü vermeye devam edilmelidir

8-Bebeğin fiziksel gelişmesinin ötesinde mental gelişmesi de izlenmelidir.

9-Hastalıklar sırasında ve nekahat dönemlerinde daha fazla beslenmelidir. Özellikle ishalli hastalıklarda sıvı verilmesi arttırılmalıdır.

10-Bebeğe ek besin olarak verilen maddeler ailenin ekonomik giicü ve beslenme alışkanlıklarına uygun olmalıdır. Sindirimi kolay, az posa bırakan, püre kıvamında, kolay hazırlanabilen ve baharatsız yiyecekler olmalıdır.

11-Allerjenik özellikleri en az olan besinler ilk olarak tercih edilmeli ve her seferinde yeni tek bir besin denenmelidir.

12-Taze sebze ve meyveler iyice yıkandıktan sonra verilmeli, pişirilenler ise günlük olarak tüketilmelidir.

13-Bir yaşına doğru çocuk artık aile sofrasına oturup, ailenin tükettiği besinleri yiyebilir.