biberonla beslenme

2 aylık, 2 aylık bebek, 2 aylık bebeklerde beslenme, 2 aylık bebek beslenmesi, 2 aylık bebeklerde biberon kullanımı, bebeklerde biberon kullanımı, 2 aylık bebeklerde biberonla beslenme, bebeklerde biberonla beslenme


İlkel kültürlerde anneler bebeklerini her zamaneınzirme şansına sahipler. Ancak bizim toplumumuzdaanneler işlerine kısa süre sonra döndüklerindendestek niteliğindeki besinierin kullanılmasıgerekli ve kaçınılmaz hale gelir. Bebekmamalarının gittikçe daha iyi hazırlanmasıve kullanılması kolay meme pompalarının üretilmesibu besinleri kullanma açısından büyükkolaylık sağlar.

Neden biberonla beslemek gerekiyor?

Bebeğini emziren anne destek niteliğindeki besiniere şu nedenlerle başlayabilir:

• Bebeği küçükken işe veya okula dönmekisteyebilir.

• Bebeği bir kaptan süt içebilene kadar (en erkensekiz veya dokuz ayda) onu emzireıneyebilir.

• Bebeği yanına almadığı öğleden sonralarıveya akşamlar olabilir, randevuları (doktor,dişhekimi vs.) olabilir veya derslere katılabilir.

• Acil durumlarda hazırlıklı olmak isteyebilir.(Hastalanabilir ve bebeğe bakamayabilirsiniz,bulunduğunuz bir toplantı uzayabii ir ve emzirmezamanında evde olamayabilirsiniz, birkaçgünlüğüne şehir dışına çıkabilirsiniz.)Bebeklerine destek besinler vermeyen annelerbebeklerinin düzenine bağlı yaşarlar, ancakmeme emziren anneler de kendilerine zamanayırabilirler. (İki öğün arasında yemek için dışançıkmak veya bebeği gece uykusuna yatırdıktansonra sinemaya gitmek gibi.)

Besin desteği vermeme nedenleri şunlardır:

• Bebeğin biberona bağlanmasından endişeduyulması ve memeden kesme olayının iki aşamadaolması: hem memeden kesme hem de biberondan.Bu tip anneler bebekleri sandalyededik oturabildikleri anda bebeklerinin bir kaptansüt içmesini sağlarlar ve mama veya anne sütüiçin bir kap kullanırlar.

• Göğüsterindeki süt rezervinin düzeninibozmama isteği.

• Bebekleri biberonu reddediyorsa ve annebu konuda baskı uygulamayı düşünmüyorsa.