meraklı bebekTemel Güven Duygusu

Güven ya da güvensizlik dönemi doğumdan itibaren başlar ilk bir yıl çok önemli olmakla birlikte çocuğun bütün gelişimsel dönemlerinde önemini korur. Bebekle annesi arasındaki olumlu ilişkiden doğan güven duygusu, tüm yaşamın ve kişilerarası ilişkilerin belirleyicisi olur.

· Anne, bebek için en önemli varlıktır. Anne gülümser ise bebek de gülümser.
· Anne sakin, yumuşak, sevecen ve gülümseyen ise bebek de sakin, huzurlu ve gülümseyen bir bebek olur.
· Annesi ihtiyacı olduğunda yanındadır, bebek temel ihtiyaçlarının karşılanacağından emin olduğunda güven duygusunun temelleri atılmış olur.
· Bebekler annelerinin zaman zaman gideceğini ama yeniden görüneceklerini öğrenirler.
· Bebekler annelerinin yüzüne bakar ve onun duygusunu içlerine alırlar, annenin duygusunu alır ve kendi yüzlerinde yansıtırlar.
· Bebeğin ihtiyaçlarını annenin zamanında ve sevgiyle karşılaması, bebeğin rahatlaması, sıkıntılarını giderebilmesi, bebekle anne arasındaki olumlu iletişimi sağlar. Sözsüz iletişimde duyguların geçişi ise güvenin temelini oluşturur.