bebeklerde büyümeSağlıklı çocuk gelişiminde ilk altı ay içinde bebeklerin ayda bir, ikinci altı ay içinde iki ayda bir rutin doktor muayenesine gitmesi önemlidir. Bu muayenelerdeki temel kontrollerden biri de bebeğin büyümesinin ölçülüp, büyüme eğrisine göre değerlendirilmesidir. Birçok faktörden etkilenen büyüme, bebeğin sağlığı ile ilgili önemli ipuçları da verir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Özateş, bebeklerde büyümenin izlenmesinin önemi hakkında bilgiler veriyor.

Bebeğin sağlıklı gelişiminin izlenmesinde büyümenin değerlendirilmesi şarttır, çünkü fizyolojik, kişiler arası ve sosyal konularla ilgili hemen her problem büyümeyi olumsuz etkiler. Büyümeyi değerlendirmede en etkili araç büyüme eğrileridir. Doğru bir tartı, boy tahtası, şerit mezura ve büyüme eğrisi büyümenin değerlendirilmesi için gerekli bilgileri sağlar. Büyümede başlıca sorun beslenme yetersizliği ve gelişme geriliği ile ilgilidir, ancak obezite de son zamanlarda giderek artmaya başlamıştır.

Büyümeyi etkileyen faktörler

Büyüme genetik potansiyel ve bunu etkileyen çevresel faktörlere bağlıdır. İlk 2 yaşta büyümeyi etkileyen en önemli faktör beslenmedir. Bununla birlikte çeşitli enfeksiyon hastalıkları ve kronik hastalıklar (doğumsal kalp, böbrek hastalığı, guatr) büyüme durumunu etkiler. Tekrarlayan enfeksiyonlarda bebeğin büyümesi önemli oranda etkilenir.