Yoksulluğun bebeğe etkiler yoksulluğun çocuk psikolojisine etkiler yoksulluğun çocuğa etkiler yoksul aile ile bebek ilişkisi yoksul aile ile çocuk ilişkisi


Yoksulluk ebeveynlerin üzerine çok sayıda ek sorun yükler. Yoksul annelerin çocuklarına karşı daha az duygusal ve sözel yanıtlar verdikleri, daha sabırsız oldukları ve ceza yöntemini daha sık kullandıkları bildirilir.

Ebeveynin sosyal desteği azaldıkça, psikolojik yükleri arttıkça ve ümitsizlik düzeyi yükseldikçe bu olumsuz tutumlar daha da artar. Yaşanan sıkıntı ve buna bağlı olarak artan duygusal sorunlar, kaygılar ve depresif ruh hali, ebeveynin bebeğine karşı daha az anlayışla yaklaşmasına ve bebekle ilgili zorluklara daha az tahammül göstermesine yol açar.

Yoksul anneler daha pasif, sosyal olarak daha içe kapalı olabilirler. Diğer taraftan yoksul ailelerin sosyal destek olanaklarına ve sağlık hizmetlerine ulaşması daha zor olmaktadır. Ebeveynin olumlu bireysel özellikleri ve dayanıklılığı yoksulluğa bağlı sorunlardan çocuğun etkilenme düzeyini azaltabilmektedir.