Prematüre bebeklerde kalıcı sorunlar prematüre bebeklerde gelişim takibi prematüre bebeklerde sağlık problemleri


Doktorumuz bebeğimizin gayet iyi olduğunu söylüyor fakat ben bazı kalıcı problemlerle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum.

Modem tıbbın mucizelerinden birisi de prematüre bebeklerin hayatta kalma oranlarındaki artış hızıdır. Bir zamanlar 1000 gr ağırlığında doğan bir bebeğin yaşama şansı hemen hemen hiç yoktu. Günümüzde yeni doğan bilimindeki (neonataloji) ilerleme sayesinde daha küçük olarak dünyaya gelen bebeklerin bile yaşama şansı vardır.

Yaşama oranlarındaki artışa paralel olarak orta ila şiddetli derecelerde problemi (defekti) olan bebeklerin sayısında da bir artış olmuştur. Yine de bebeğinizin hastaneden eve gelirken hem hayatta hem de iyi olma olasılığı oldukça yüksektir. Prematüre doğan bebeklerin % 10’unda ve 750 gr ila 1750 gr arasında doğum tartısı bulunan bebeklerin % 20’sinde önemli sorunlar bulunabileceği hesap edilmektedir. Kalıcı problem görülme olasılığı 23 ila 25 haftalık doğanlar ve/veya 750 gr.dan düşük tartıyla doğan bebeklerde daha yüksektir; bu bebeklerin bile hayatta kalan % 40’ının yarısından fazlasında önemli bir problem olmamaktadır.

Özetle, prematüre olarak doğan her 3 bebekten 2 ‘si tamamen normal olacak, geri kalanların çoğunda da hafif ila orta dereceli problemler ortaya çıkacaktır. IQ genellikle normaldir, ancak prematüre doğan bebeklerde öğrenme güçlüğü riski artmıştır. Bebeğiniz tamamen normal olsa bile birkaç yıl süreyle yaşıtlarından biraz geri kalmasını bekleyebilirsiniz. Gelişimi, düzeltilmiş yaşına göre olan akranlarıyla benzerlik gösterecektir. Doğduğunda çok küçükse veya yenidoğan döneminde ciddi problemleri olduysa özellikle de motor gelişim açısından düzeltilmiş yaşına göre olan akranlarından da geri kalabilir.