Bebek ruh sağlığı bebek psikolojisi bebeklerde psikoloji bebeklerde ruh sağlığı


Çevresel etkilere belki de en hassas dönemlerden biri olan erken çocukluk döneminde, en yakın kişilerle, ebeveynlerle ve özellikle anne ile olan etkileşim önem kazanmaya başlamıştır. Ebeveyn ile çocuk ilişkisini etkileyebilecek en önemli etkenlerden biri de ebeveynde görülen psikolojik sorunlardır. Annedeki depresyon ile çocukta küçük yaşlarda başlayabilen sosyal, duygusal sorunlar arasındaki ilişki pek çok çalışmada ortaya konmuştur.

Günümüzde çalışmalar, özellikle bu ilişkiyi etkileyebilen diğer etkenlerin (örn. eşlik eden psikiyatrik bozukluklar, babanın psikolojik sorunları, ebeveynlik becerileri, çocuğun huy özellikleri vs.) incelenmesi üzerine odaklanmaya başlamıştır. Yine son yıllarda, bebek ruh sağlığı alanı özellikle hayatın ilk yıllarında koruyucu önlemlerin alınması ve ailelere gerekli eğitimin verilmesi gibi unsurları içeren ulusal politikalar geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır.