Göç etmenin çocuğa etkileri nelerdir? Farklı kültürde yaşamanın çocuğa etkileri farklı kültürde yaşamak bebeği nasıl etkiler? göç eden bireylerin eğitimlerini nasıl etkiler yazısı


Hamilelik ve çocuk sahibi olma süreci kültürel açıdan başlı başına önemli öğeler barındırır. Çocuk sahibi olmak bir kişi için aynı zamanda toplumsal statü değişikliğini de beraberinde getirir. Örneğin, bazı toplumlarda çocuklu bir annenin çocuğu olmayan bir eşe göre aile içinde daha fazla imtiyazları olabilir. Çocuk doğurabilen bir kadın “verimli” bir birey olarak daha fazla değer görebilir.

Aksine, çocuk sahibi olan bir kadın bazı haklarını da kaybedebilir. Örneğin, çocuk bakımı birinci önceliği olabilir, ev dışında çalışması engellenebilir. Öte yandan, her toplumda çocuk yetiştirme tutumları ve bebek bakımında öncelik verilen konular farklı olabilir. Bazı toplumlarda öncelikli olarak sosyal gelişim ve özerklik kazanmak desteklenirken, bazı toplumlarda bebeğin “yemek yeme miktarı” daha önemli bir alan olabilir.

Bazı toplumlarda anne babanın çocuğuna “tokat atması” normal bir eğitim yöntemi olarak görülürken, bazı toplumlarda böyle bir davranışa şahit olan bireyler ebeveyni sosyal hizmetlere şikayet edebilirler. Toplumların kültürel inançları, alışkanlıkları ve beklentileri sadece ebeveynlikle ve bebek bakımıyla sınırlı değildir. Örneğin, her toplumun iş yaşamı ile ilgili kuralları, kadın hakları, bireysel özgürlüklerle ilgili beklentileri, cinsellikle ilgili inançları, dini kabullenmeleri farklı olabilir.

Göç ve değişen kültürel çevre çoğu zaman kültürel değerleri ve beklentileri de ister istemez bireye dayatacaktır. Bu dayatmaların bazıları zorunlu olarak kabul edilirken (örn. iş yaşantısı ile ilgili), diğerlerinin kabullenilmesi zor olabilir (örn. cinsellikle ilgili inançlar). Bu durum da farklı alanlarda birbirinden uyumsuz, çatışmalı kültürel yaklaşımların bir arada benimsenmesine yol açar. Öte yandan, ailenin her bir bireyi farklı alanlarda daha fazla uyum gösterebilir.