1-3 yaş oyunları

13 aylık bebek için zeka geliştirici oyunlar ve oyuncaklar zeka geliştirici oyunlar ve oyuncaklar 5-6 yaş zeka geliştirici oyuncaklar zeka geliştirici oyuncaklar hepsiburada 0-1 yaş zeka geliştirici oyuncaklar 8-9 yaş zeka geliştirici oyuncaklar zeka geliştirici oyunlar oyna zeka geliştirici oyunlar kitabı


Çabuk öğrenmede geleceğin metodu “Eğitici Oyunlar” ve “Zeka geliştirici oyuncaklar”dır. Eğitici Oyunlar zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğretim metotu olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir.

Öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, Eğitici oyunlar kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Eğitici oyunlar dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler Eğitici oyunlarla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma tutum ve davranışlarını geliştireceklerdir. Eğitici oyuncak