zeka küpü videoları çocuklar için, 9 yaş için zeka küpü


Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır. Babalar bu cümleye kızacak fakat yapılan bilimsel araştırmalara göre zekâ genlerinin çoğunun kadınlarca aktarılan X kromozomunda olduğu belirlemiştir. Annenin üstün zekalı olması durumunda çocuğunda üstün zekalı olma oranı yüksektir. Genetik faktörler dediğimiz zaman sadece anne-babadan değil, amcalardan, halalardan, dedelerden, birkaç nesil öncelerden gelen insanları da göz önüne almak gerekir. Ancak zekâ bir kapasitedir. İyi eğitim zekâ seviyesini 15-20 puan yükseltebilmektedir.

Buna bir örnek verecek olursak Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya gibi ülkelerde 90 IQ ile okul öncesine başlayan çocuklar 110 IQ ile 1.sınıfa devam etmekteler. Fakat ülkemizde 90 IQ ile okul öncesine başlayan çocuklar ortalama 95 IQ ile 1.sınıfa devam etmekteler. Okul öncesi eğitimin ve eğitimin zeka gelişiminde ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Zeka gelişiminin % 90’ı okul öncesi dönemde tamamlanmaktadır.

Peki, bebeklerimizin ve çocuklarımızın IQ’ sunu nasıl geliştireceğiz? Bebeklik döneminden itibaren ne tür oyunlar aktiviteler yapabiliriz? Aşağıda listelenmiştir.

• Yapılan bilimsel araştırmalara göre anne sütü ile beslenen bebeklerin IQ seviyeleri mamayla beslenen bebeklere göre daha yüksektir.

• Anne sıcaklığında büyüyen bebeklerin IQ seviyeleri bakıcıyla yada anneanne, babaanne ile büyüyen bebeklere göre çok daha yüksektir.