beslenme zeka gelişimi

zeka gelişimi proteinle bağlımıdır


Yeterli ve dengeli beslenmenin toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmış bir gerçektir. İnsan vücudu normal fonksiyonlarını geliştirmek için enerjiye ihtiyaç duyar.Bu enerji ancak yeterli ve dengeli beslenme ile sağlanabilir.Beslenme de amaç karın doyurmak değil vücudumuzun ihtiyaçlarını temin etmektir. Bu nedenle beslenme üzerinde durulması gereken hassas konulardandır. Vücut yeni dokular yapmak,eskiyen dokuları onarmak,vücut direncini sağlamak,zekâ gelişimini sağlamak için besin öğelerine gereksinim duyar.

Çocuklarda zekâ gelişimi genetik olduğu kadar ve çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Çocuklar daha doğmadan bir zekâ kapasitesine sahip oldukları fakat yeterli beslenme ve zengin uyarıcıların zekâ kapasitesi üzerine olumlu etkide bulunduğu belirlenmiştir. Dünyada her yıl azımsanmayacak sayıda çocuk yaşam boyu olumsuz sonuçlar yaratacak zekâ sorunlarıyla doğmaktadırlar. Bu zekâ sorunlarının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte düşük doğum ağırlığının etkili olduğu düşünülmektedir. Bebeği zekâ gelişiminde en büyük sorumluluk kuşkusuz anneye aittir. Çünkü beyin hücrelerinin bölünmelerinin büyük bir kısmı doğum öncesinde tamamlanmaktadır. Plasentanın tam olarak gelişmediği bu evrede zekâ gelişimi tamamen annenin beslenmesine bağlıdır.

Yağ, insan yaşamı için gerekli olan temel besin öğelerinden biridir. Besinlerin doğal yapılarında bulunur ve insanlarda yapılamayan çoklu doymamış formlarının yenmesiye çoklu doymamış yağ asitlerinin vücuda alınmasını sağlar. Vücutta yapılamayan ve özel işlevlerinden dolayı elzem olarak kabul edilirler. Anne sütünde inek sütüne göre çok daha fazla oranda bulunurlar. Ayrıca anne sütünde omega-3 yağ asidi türevlerinin bulunmasına karşın inek sütünün bileşiminde bu yağ asitleri bulunmamaktadır. Anne sütü beyin gelişimi için gerekli olan tüm besin maddelerini içerdiği için nörolojik fonksiyonların hızlı ve mükemmel gelişimini sağlamaktadır. Anne sütünde bulunan lipit bileşikleri beynin yapısına katılırlar.