Bebek duyguları bebeklerde duygusal ifadeler bebeğin duygusal ifadeleri


Hemen her türlü temel duygu her kültürde yaşansa da bu. duyguların dışa yansıması kültürler arasında farklılık gösterebilir. Orneğin, Batı kültürlerinde erkeklerin ağlaması ve kadınların öfke göstermesi beklenmez. Bazı toplumlarda keyif durumu, dik vücut pozisyonu, gülme, geniş vücut hareketleri ve yüksek sesli bağrışmalarla ifade edilirken bazılarında sadece basit bir gülümsemeyle ifade edilir. Kültürden bağımsız olan evrensel yüz ifadeleri de vardır. (Izard, 1971)

Evrensel olan bu yüz ifadeleri, korku, şaşkınlık, öfke, iğrenme, sıkıntı ve mutluluk ifadeleridir. Merak, küçümseme ve utanma daha az evrenseldir. Bazı temel duygular doğuştan gelir ama bebeklikte, sosyalleşme yoluyla sosyal çevreye uyumlu hale gelir. Duygu ifade biçimi hayatın erken döneminde öğrenilir ve 6 aylık döneme kadar bebeğin yüz ifadeleri çok değişkendir (her 7-9 saniyede bir değişir). (Malatesta ve ark., 1989)

Anneler olumlu duygusal ifadeleri gülümseme ve bebekleriyle kom.ışına yoluyla pekiştirirler. Bir duygunun uyandırdığı içsel hisler tamamen bastırılamaz. Örneğin, yüz ifadesi değişimi bastırılsa da bir insanın gerçek hisleri sesinden anlaşılabilir. Örneğin, bir kişi hayatındaki stresli bir olaydan bahsediyor ve bunun artık kendisini üzmediğini söylerken gülüyor olabilir ama sesindeki titremeden gerçek hisleri anlaşılabilir. Ayrıca yüzdeki duygu ifadesini saklamak vücuttakini saklamaktan zordur. Depresif durumdaki bir kişi dik durabilir ama yüzü üzüntüyü sıklıkla ele verecektir. (DeGangi, 2000)