Bebeklerde dil gelişimi bebeklerde konuşma gelişimi bebeğin konuşmayı öğrenmesi çocuklarda dil gelişimi çocuklarda konuşma gelişimi


İlk kelime söylendiğinde, çocuk duygudurumunu sesle ifade etmeyi öğrenmiştir. Çocuk tipik olarak, dinleyiciye yönelmeyen, arka arkaya söylenen ifadeler kullanır. Bu dönemde sürekli aynı şeylerin tekrarlanması anormal değildir.

12-18. aylarda erişkinin konuşmalarına mimiklerle, seslerle ve kelimelerle cevap veriyor gibi görünseler de bu çok güvenilir değildir. 3. yılda çocuğun konuşmada bir konuya bağlı kalma becerisi gelişir. 2 yaşındaki çocuk konuşmadaki kırılmalarla nasıl baş edeceğini öğrenir. Bu yaşta bile farklı insanlarla farklı şekilde konuştuğumuzu fark eder.

2 yaşındaki çocuk babasıyla daha nazik konuşur. Bu yaşta, erişkinin her şeyi bildiği düşünülür ve gerekli bilgiler verilmez. Bir şeyi kibarca isteme, ebeveynlerin hatırlatmalarıyla öğrenilecek bir şeydir (Lütfen … ). 3. yılda dili, yeni bilgi aktarmak, geçmiş olaylarla ilgili konuşmak, hayal etmek veya taklit etmek için kullanabileceklerini öğrenirler.

3-5 yaş arasında dil, geçmişteki olayları anlatmak ve onları şimdiki olaylarla ilişkilendirmek için kullanılır. Dilin gelişimi, her aşaması çeşitli bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi gerekli kılan oldukça karmaşık bir süreçtir.

Her aşamada ortaya çıkabilecek sorunların ayrıntılı olarak ele alınması, olası biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin incelenmesi gereklidir. Her birey benzer dil-iletişim sorunlarını çok farklı nedenlerle yaşayabilir ya da çok benzer nedenler çok farklı sorunlara yol açabilir.