Bebeklerde gelişimsel bozukluklar çocuklarda gelişimsel bozukluklar çocuklarda otizm bebeklerde otizm otizm belirtileri


Bu grupta; çocukluk çağı otizmi, Rett bozukluğu, çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu, Asperger sendromu, başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk atipik otizm yer alır. Ayrıca “yüksek fonksiyonlu otizm” tanımı, zekanın normal olduğu otizm durumları için kullanılır. Bu grupta yer alan en temel tanı çocukluk çağı otizmidir.

Rett Bozukluğu: İlk 5 ayda normal bir gelişim dönemi sonrası baş büyüklüğünde azalan bir büyüme hızı, iletişimde bozulma ve beraberinde yürüyüş, el ve vücut hareketlerinde bozulmayla kendini gösteren bir bozukluktur.

Çocukluk Çağı Dezintegratif Bozukluğu : En az 2 yaşına kadar normal bir gelişim sonrası sosyal iletişim ve etkileşimde belirgin ve kalıcı bir bozulmayla kendine özgü gidişi olan bir bozukluktur.

Asperger Sendromu: Otizmde görülen sosyal etkileşimde bozukluk ve basmakalıp ilgilerin varlığının yanında dil becerilerinin normal gelişimiyle kendini gösteren bir bozukluktur.

Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm): Yaygın gelişimsel bozukluk tanısı, belirgin sosyal etkileşim bozukluğu. varlığında diğer tanıları alacak kadar yeterli belirtinin olmadığı durumlarda konur. Tanının netleştirilmesi, tedavinin düzenlenmesi, ek tanıların teşhis ve tedavisi, önlenebilir ya da tedavi edilebilir, sebebi bilinen nörolojik, endokrinolojik, metabolik vs. tıbbi tanıların atlanmaması için mutlaka en az bir kez bir çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.