Bebek ve yabancı dil bebeklerde çok dillilik bebeklerde ikinci dil bebeklerde yabancı dil öğrenme bebeklerde yabancı dil öğrenimi bebeklerde kritik dönem bebeklerde dil gelişimi


Çoğumuz ortaokulda ikinci bir dil öğrenmeye başlarız, ancak bu yaşta bile dil öğrenimi için en uygun dönem geride kalmıştır.

Ergenlik yıllarında yeni bir dil öğrenmek giderek zorlaşır ve bir noktada yabancı dili kusursuz aksanla konuşmak imkansız olur. Bebek beyni birinci yılda anadili üzerinde uzmanlaşmaya başlar, bu nedenle çocuğunuz ne kadar erken bir dönemde ikinci (ya da üçüncü ve dördüncü!) bir dili öğrenmeye başlarsa sonuç o kadar başarılı olur.

Bazı araştırmalar iki dili birlikte öğrenmenin çocuklara başka alanlarda da entelektüel üstünlük sağladığı izlenimini veriyor. ideal koşullar çocuğunuzun bir dili belirli bir yerde bir kişiyle, başka bir dili ise başka yerde başka biriyle konuşmasıdır. Böylece iki dili birbirinden ayırt etmesi kolaylaşır.

Ancak çocuğunuz bir dil sihirbazı olduğundan bu koşulları sağlayamadığınızda bile zaman içinde kendisi gereken ayrımı yapacaktır. Çocuğunuz gününü farklı bir dil konuşan bir bakıcı ile geçiriyorsa, ikisi birlikteyken o dili konuşmalarını teşvik edin. Bu başlangıçta çocuğunuzun anadilinin de ilerlemesini yavaşlatabilir, ancak hızla arayı kapayacaktır ve iki dil bilmenin avantajları bu gecikmeye değerdir.