Bebeklerde Williams Sendromu, Bebeklerde Williams Sendromu nedenleri, Bebeklerde Williams Sendromu tedavisi, Bebeklerde Williams Sendromu belirtileri


Elastin proteinine ait genin bulunduğu bölgedeki (7. kromozom) küçük bir eksiklik Williams sendromundan sorumludur.

Bu sendromda geniş alın, burun kökünün aşağı yerleşimi, yuvarlak burun ucu, dolgun dudaklar ve geniş ağız şeklinde tipik bir yüz görünümü vardır. Aort damarında darlık, zeka geriliği ve kalsiyum düzeyinin yüksek oluşu Williams sendromunun bulguları arasında yer alır. Büyüme sorunlarına, kalple ilgili sorunlara, hormonal bozukluklara, görme ve işitme sorunlarına sık rastlanır.

Bu sendromda dil gelişimi göreceli olarak korunmuştur ancak ince ve kaba motor zorlukları, belirgin dikkat sorunları nedeniyle akademik başarıları sınırlı kalır. Dil becerilerinin iyi düzeyde olması yanı sıra sosyal etkileşimleri de yüksek düzeydedir. İnsanlarla iletişim kurmaya hevesli, sıcak ve sevecen görünürler ancak derinlemesine arkadaşlıklar kurmakta zorlanırlar.

Dikkat eksikliği ve zorlandıkları bilişsel alanlar için psikiyatrik tedavi gerekli olur.