Bebeklerde gelişim bebek gelişimi bebeklerde içgüdü bebeklerde fiziksel gelişim bebeklerde ruhsal gelişim bebeklerde biyolojik gelişim bebeklerde gelişim kuramları


İnsanın fiziksel ve ruhsal gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, “İnsan gelişiminin her birey, her toplum ve kültür için standart olmasa da büyük benzerlikler gösteren ve belirli bir düzen izleyen gelişimsel dönemleri olduğu” görüşünde birleşmektedir. (İşeri, 2006) İlk olarak Erik Erikson tarafından tanımlanan ve Piaget’nin bilişsel gelişim kuramında da vurgulanan epigenetik kurala göre: “Gelişimin sağlıklı olarak sürebilmesi için her dönemin kendi içinde gereksinim, sorun ve görevler yönünden uygun zamanda tamamlanması gerekmektedir.”

Bir üst dönem bir öncekinden daha gelişmiştir. Bir üst dönemde kendinden önceki dönemlerin bütünleşmesi sağlanır. Değişiklik sadece nicelik değil nitelik olarak da oluşur. Biyogenetik, çevresel, deneyimsel ve psikolojik etkenler gelişimi olduğu kadar uyumu ve baş etme becerilerini de etkiler. Başlıca gelişim kuramcıları arasında Piaget, Freud, Erikson, Mahler ve Bowlby sayılabilir. (İşeri, 2006)

Biyolojik gelişim genlere ve merkezi sinir sisteminin miyelinleşmesine (sinir hücrelerinin iletim hızını artıran miyelin kılıfıyla kaplanması) bağlı olarak baştan ayağa ve bedenin orta hattından yanlara doğru bir sıra izler. Çocuk önce sürünür, döner, sonra oturur ve yürür. Gelişme ilerledikçe çocukta daha detaylı ince becerilerin kazanımı gerçekleşir. Yeni doğan ani bir gürültüye tüm vücuduyla sarsılarak cevap verirken ileride sadece başını çevirir.