Bebeklerde sosyal gelişim bebeklerde sosyalleşme bebeklerde sosyal gelişim süreci bebeklerde sosyal gelişim özellikleri


İnsan, sosyal bir varlıktır. İnsan için tek başına yaşamanın bir anlamı yoktur. Bir aileye, gruba, topluma ve ülkeye ait olmak insan için vazgeçilmez sosyal bir ihtiyaçtır. Bu sebeple bebekte diğer alanlara kıyasla sosyal gelişme daha hızlıdır.

Bebek, insanla diğer nesneler arasındaki farkı 3. aydan itibaren anlamaya başlar. Gözleri insanı ve objeleri izleyebilecek, kulakları sesleri ayırabilecek kadar gelişmiş durumdadır. Başını insan sesinin geldiği yöne çevirir, gülümsemeye gülümseme ile cevap verir. Anne ve babasının varlığından haberdar olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu gülücüklerle, çıkardığı seslerle, tekmelemelerle, el ve kol hareketleriyle belli eder.

Özetle bebek 3. aydan itibaren sosyal bir varlık olduğunu belli eder. Anne babasıyla ve diğer aile üyeleriyle birlikte iken mutlu, tek başına kaldığı zaman mutsuz ve huzursuz olur. Gülümseme ve azarlama arasındaki farkı algılar, değişik tepkide bulunur.

4. ayda diğer bebeklerle ilgilenmeye, onlara gülümsemeye, ağladıkları zaman hüzünlenmeye (empati yapmaya) başlar. İlk zamanlar dokunma şeklinde başlayan arkadaşlık ilişkileri 6. aydan itibaren saç ve burun çekme gibi saldırgan bir tutum almaya başlar.

Dokuzuncu aydan itibaren başkalarının ses ve davranışlarını taklit eder, oyuncağa ilgi gösterir. Ancak oyuncağını bir başka çocukla paylaşamaz. Kendi oyuncağını vermediği gibi, yanındaki çocuğun oyuncağına da sahip olmak ister. Arkadaşının elinden oyuncağım almaya çalışırken ağlar ve öfkelenir.