Bebeklerde otizm belirtileri nelerdir? Bebeğin otizmli olduğu nasıl anlaşılır? Bebeğin otizmli olduğunu gösteren işaretler nelerdir?


Yaygın gelişimsel bozukluklar ya da otizm spektrumu bozukluklar temel olarak; sosyal etkileşim, dil becerileri, sosyal iletişim ve soyut algıda, nesnelerin ve durumların zihinde canlandırılabilmesi becerilerinde gelişme gecikmesi ya da tamamen gelişmeme olarak tanımlanabilir. Ek olarak; basmakalıp (tekrarlayan) davranış, ilgi ve aktiviteler sık görülür. Tüm bu özellikler zekadan, zihinsel işlev kapasitesinden bağımsızdır, beynin belli bölgelerinin işlevlerinin farkından kaynaklanmaktadır.

Sosyal etkileşim, dil becerileri, sosyal iletişim ve soyut algı alanlarındaki kısıtlılık dışında sıklıkla, ciddi öğrenme güçlükleri, günlük işlerde aynılıkta yoğun ısrar etme, hareket eden cisimlere aşırı ilgi, görsel uzaysal becerilerde ve sıralı bellekte yüksek, tekrarlayıcı, basmakalıp davranışlar, göz temasının az olması veya hiç olmaması, aşırı neşelilik, kızgınlık veya sıkıntılı hissetme durumları haricinde yüz ifadesinin dışarıdan anlaşılmayacak kadar belirsiz olması diğer insanlar yokmuş gibi davranma, konuşulan kelimeleri tekrarlama, mecaz kelimeleri, esprileri anlamakta güçlük, cümle kurarken bağlaçları, zamirleri (çünkü ve ben) yanlış kullanma, sesin düzeyini ayarlama sorunu (bağırarak ya da çok sessizce konuşma), kokulara veya tatlara veya bazı kumaşlara karşı duyarlılık vb. belirtiler eşlik edebilir.

Genellikle; esnek çözüm gerektiren durumlar, bekleyebilme, başkalarının yüz ve beden ifadelerini anlama, anlamlandırma, ilişki başlatma, sürdürme, arkadaş edinme, soyut kavramları anlama, zekasından beklenen oranda kendini ifade etme gibi durumlarda zorlanırlar. Bazı çocuklar, genellikle ezberleme, görsel mekansal bellek gerektiren işler erken yaşta okuma-yazma, belli teknik kategorik alanlarda üstün yeteneklilik, sosyal ilişki gerektirmeyen bazı alanlarda (örn. elektronik aletler, bilgisayar vs.) başarı gösterirler.