Kültür antropoloji bebek kültürü bebeklerde kültür


Kültürel antropolojiye göre kültür “toplumun üyelerinin çevreleriyle ve birbirleriyle ilişki kurmak için kullandıkları ve öğrenme süreciyle kuşaktan kuşağa aktarılan paylaşılan inançlar, değerler, gelenekler ve davranışlar sistemi” olarak tanımlanmaktadır. (Bates ve Fratkin, 2002)

Toplumun içinde çeşitli alt kültürler de bulunabilir. Bu alt kültürler cinsiyete, meslek grubuna, gelir düzeyine dayalı olabilir. Çoğu zaman bireyler çok sayıda kültürel gruba dahildirler. Ortak geçmişin, beklentilerin, değerlerin ya da inançların oluşturduğu kültürel etiketler (örn. Latin olmak, Alman olmak, eşcinsel olmak) karmaşık değerlerin basite indirgenmesine, ayrımlardaki farkların çoğu zaman gözden kaçırılmasına yol açar. Zamanla toplumda hemen her etiketle, kültürel tanımlamayla ilişkili önyargılar ve önkabullenmeler gelişir. Çoğu ortamda da bu etiketler kişinin önüne geçmeye başlar. Kişinin bireysel özellikleri ve farklı değerleri, inançları yanlış değerlendirilmeye maruz kalır.

Çeşitli kültürel gruplar da coğrafi, ekonomik, siyasi ilişki içinde oldukları diğer kültürel gruplarla kültür alışverişinde bulunurlar. Zamanla kültürel benzeşmeler, ortak değerler ortaya çıkmaya başlar. Bu benzeşmeler zaman zaman tek tarafın baskınlığı altında gerçekleşebilir ve bu durumda da kültürel asimilasyon söz konusu olabilir. Kültürel değişimlerin önüne set çekmek, bunları durdurmak bazen mümkün olmayabilir. Kendi içinde tutarlılığı olmayan, geniş topluluklarca kabul görmeyen, gerçeğe, bilime dayalı olmayan, yarar getirmeyen inançların, davranış biçimlerinin dışarıdan gelen kültürel etkilerden, akımlardan etkilenmemesi neredeyse imkansızdır. Aksine güçlü temelleri olan, mantıkla uyumlu, yarar sağlayan kültürler, dışarıdan gelen etkilerden olumlu yönde faydalanabilirler ve varlıklarını sürdürebilirler.