Bebeklerde dışkılama işlevi bebeklerde istemli ve istemsiz kaslar bebeklerde idrar ve dışkılama işlevi nasıl gelişim gösterir?


Hem idrar hem de dışkılama işlevinde istemli ve istemsiz kaslar işlev görür.

İstemli kasların (büzüşen kapahcı kaslar: sfinkterler) bilinçli kontrolü merkezi sinir sistemi tarafından yürütülür. Öncelikle gerginliğe bağlı oluşan fiziksel uyaran, mesaneden ya da rektumdan (dışkının depolandığı bölge) çıkarak merkezi sinir sistemine uyanda bulunur. Daha sonra omurilikten çıkarak mesaneye ve anüs bölgesine ulaşan sinir uçlan istemli bilgiyi hedefe yönlendirir. Bu süreçte sinir gelişimi (myelinizasyon), bilişsel gelişim, dikkat işlevleri vb. gereklidir. 2-3 yaşlarındaki çocukların önemli bir kısmında bu gelişim süreci tamamlanır.

Bağırsaklara ait (öm. Hirschsprung hastalığı), boşaltım sistemiyle ilişkili (örn. idrar yollan enfeksiyonu), nörolojik (öm. omurilik sıkışması), psikiyatrik (öm. dikkat sorunları, ilişki sorunları) bazı hastalıklarda bu gelişimde sorunlar olabilir.