Bebeklerde duyusal süreçler bebeklerde duyusal süreçleri ayarlama bebeklerde duyusal süreçleri ayarlama bozukluğu bebeklerde duyusal gelişim


Duyusal süreçlerin ayarlanması kavramı özellikle son yıllarda bebek psikiyatrisinde oldukça ilgi uyandırmaya başlamıştır. Tüm duyu organlarından (örn. gözler, kulaklar, deri vb.) gelen bilginin merkezi sinir sistemine ulaşması, uygun bir bütünlük içinde algılanması ve yorumlanması işlevleri, “duyusal süreçler” olarak ifade edilmektedir.

Birçok normal bebek, uyku düzenlerinde, beslenme ve kendini yatıştırmada düzensizlikler gösterir. Bunlar genellikle 6 ay civarında düzelir. Bazı bebeklerin uyku, beslenme, kendini rahatlatma ve duygudurum problemleri (huysuzluk, irritabilite) devam eder. Bebek büyüyüp okulöncesi döneme ulaşırken problemler daha belirgin hale gelir. Dikkat, algısal işleme, değişikliğe tahammül ile ilgili güçlükler, aşırı uyarılma ve ciddi ayrılık kaygısı sık görülür.

Bu belirtileri yaşayan bebeklerde “duyusal süreçleri ayarlama bozukluğu”ndan söz edilebilir. Bu tarz davranışları olan bebek ve çocuklara klinikte sıkça rastlandığı için, duyusal süreçleri ayarlama bozukluğunda altta yatan belirtileri anlamak önemlidir.