Bebeklerde duyu bütünlemesi bebeklerde duyu bebeklerde duyu gelişimi


Duyu bütünlemesi kişinin çeşitli duyulardan elde edilen bilgileri beyninde birleştirebilme kapasitesidir. Bu kapasite, dünyadaki kişi ve nesnelerle amaçlı bir etkileşime girebilme, birçok olumsuz duyusal deneyimlere tahammül edebilme, kendini sakinleştirebilme, dikkat, öğrenme ve eşzamanlı hareketler için önemlidir. Çocuğun gelişim düzeyine bağlı olarak beceri düzeyi de değişir.

Bebek, duyularından gelen bilgileri keşfetme ve yorumlamayı öğrenir. Zamanla, 3-4 yaşlarından itibaren her iki elini nasıl eşzamanlı olarak kullanacağını öğrenir. Karmaşık bir hareket zincirini yapabilir. Örneğin, piyano çalmaya başlayabilir. Okul çağında artık dokunarak şekilleri tanıyabilir, el üzerine yazılan şekilleri bilebilir ve bu beceriler daha karmaşık algısal becerilerin (örn. okuma ve yazmayı öğrenme) gelişiminde yardımcı olur.

Çeşitli öğrenme bozukluklarına ve motor koordinasyon sorunlarına sahip çocuklarda duyu bütünlemesi sorunları görülebilir. Otistik çocuklarda ve şizofrenik erişkinlerde denge sistemi ve dokunmayla ilgili bilginin işlenmesindeki kusurların görülme riski yüksektir. Duyusal işleme bozuklukları olan çocuklar duyusal uyaranlara yetersiz ya da aşırı tepki verirler. Uyku bozuklukları sık görülür. Kolaylıkla sinirlenirler, aşırı ağlama ve kendini sakinleştirmede yetersizlikler görülebilir. Aktivite seviyeleri çok düşük veya yüksek olabilir. Kasların kasılma şiddetinde farklılıklar dikkat çekebilir. Hareket sistemiyle ilgili gelişim basamaklarında gecikme sıktır.

Bu bebekler bazen sakinleşmek için şiddetli zıplama veya hafif sallanma benzeri denge sistemiyle ilgili uyarılara ya da emzik emme veya bir battaniyeye sıkıca sarılma benzeri dokunsal uyaranlara ihtiyaç duyabilirler. Beceri sorunları nedeniyle anne babalarına daha fazla bağımlılık geliştirebilir ve anne babadan ayrılmakta zorluk yaşayabilirler. Oyun bahçesi veya alışveriş merkezleri gibi kalabalık, aşırı uyaran içeren yerlerden kaçınma gösterebilirler. Dikkatleri kolayca çelinebilir, dil gelişiminde gecikme görülebilir. Bu çocuklarda okul çağında elyazısı problemleri (disgrafi), okuma bozukluğu (disleksi), dikkat eksiklikleri sıklıkla ortaya çıkar. Çoğunlukla duygulanımın dengelenmesi de bozulmuştur.