Bebek ve oyun bebeklerde oyun terapisi bebeklerde dinamik oyun terapisi


Dinamik oyun terapisi, ebeveynler ve çocukların birlikte hareket, tiyatro, sanatsal uğraş, müzik ve ses oyunları gibi, dışa dönük olarak gerçekleştirdikleri aktiviteleri arttırmaya dönük bir tedavi yaklaşımıdır. (Harvey, 1994) Bu yaklaşım, ebeveynler ve çocuklarının günlük hayatlarında daha yaratıcı ve esnek olmalarını; metaforları, mizahı ve yaratıcı oyunları kullanarak zor konularda ve sıkıntı yaşanan durumlarda daha kolay ve eğlenceli çözümler üretmelerini amaçlamaktadır.

Bu yöntem sadece ebeveyn-çocuk arasında kullanılmaz. Aynı zamanda özellikle istismara uğrayan, sosyal içe kapanıklığı olan, sözel becerileri yeterince gelişmemiş küçük çocuklarda hem psikiyatrik muayene hem de tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Çocukların dünyasına girmenin ve onları daha iyi anlamanın en kolay yolu oyundur. Oyun küçük çocuklarda serbest çağrışımların dünyasıdır. Bu dünyada çocuğa ait duygusal zorlanmaların, fantezilerin, özdeşimlerin, psikolojik çatışmaların öğeleri bulunur. Aynı zamanda oyun çocuğun bilişsel ve gelişimsel kapasitesini de yansıtır. Diğer taraftan oyunda gündeme gelen konular çocuğun aktif yaşantısının parçalarıdır.

Oyun bebek ruh sağlığında psikiyatrik muayenenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle çok küçük çocuklarda, bilişsel, sembolik işlevsellik düzeyi, ilişki kurma tarzı, duygu ifadesini değerlendirmede yararlıdır. Daha büyük çocuklarda oynanan oyunun teması da anlamlıdır. aşırı sinirlilikle başa çıkma ve aşırı sinirliliği ifade etme biçimi de oyunda değerlendirilir. Oyun oyuncakla olduğu gibi çocuğun ya da görüşmecinin vücudu, elleri ile de olabilir.