Bebeklerde güven ve bağlanma duygusu nasıl gelişir? Bebeğin güvenini kazanmak için neler yapmak gerekir? Bowlby’nin bağlanma teorisi nedir? hangi bağlanma kuramına görecivcivler ilk yumurtadan çıkınca kimi görürse arkasından gider hangi teoriye göre bebeklerde bağlanma kuramı bowlby


Bowlby, yeni doğan bebeklerin ve çocukların, bakıcılarıyla ilişki kurma gereksiniminde olduklarını vurgulamıştır. Bowlby, ilk olarak 1958’de “bağlanma” terimini kullanmıştır. Bowlby’nin bağlanma kuramına göre yeni doğan bebekler, yalnızca onlara bakmaya ve onları korumaya istekli bir yetişkinin varlığında yaşamlarını sürdürebilirler.

Bağlanma kuramına göre, bebekler bağlılık figürlerini güven temelinde, içinde bulundukları yeni çevreyi araştırmada kullanırlar. Ancak bebekler bir yandan çevreyi araştırırken bir yandan da birincil bağlanma nesnesiyle yakınlığı koruma çabası içindedirler. Annenin çocuğuna yönelik duygusal bağı “annelik duygusu”, çocuğun annesine yönelik duygusal bağı da “bağlanma” olarak adlandırılır.

Bowlby’ye göre bağlanmanın gerçekleşebilmesi için sıcak, yakın ve süreklilik özellikleri taşıyan doğrudan ilişki gerekir. Kurulan bu ilişkiden hem bebek hem anne haz almalıdır. Bağlanma aşama aşama gelişen bir süreçtir. Bebek için dış dünyayı algılamakta çok önemli olan üç duyudan biri olan dokunma duyusu, görme ve işitmeden önde gelir. Dokunma, anne-bebek ilişkisini artırır.

Bebeğin ağlaması ilk uyarı işaretidir ve özellikle açlık, öfke ve ağrıya işaret eder. Bazı anneler bunları ayırır. Diğer işaretler gülme, oynama ve bakmadır. Bağlanma bu işaretlerle somutlaşır, doğrudan dışarıdan gözlenir.

Yaşamın ilk 2 yılını kapsayan bağlanma sürecini dönemlere ayırmak gerekirse doğumdan 8-12. haftaya kadar uzanan ilk dönem bağlanma öncesidir. Bu süreç içinde bebek anneye yönelmiştir, annenin uyaranlarıyla hareketlenir. Bağlanmanın ilk işaretlerinin ortaya çıktığı ikinci dönem 8-12. haftadan 6. aya kadar uzar, bağlanmanın oluştuğu dönemdir. Bağlanmanın tam olarak gözlendiği 3. Dönem 6-24. aylar arasıdır. Bu sürede bebek anneden ayrıldığında ağlar, huzursuzluk işaretleri gösterir, annenin dönmesiyle birlikte veya annenin dönüşünden emin olduğunda ağlama sonlanır. 25. aydan sonra anneden bağımsız olan bebeğin annesiyle geliştirdiği karmaşık bir ilişki vardır.