Bebek ve anne bağı bebeklerde bağlanma bebeklerde güven bebeklerde bağlanma süreci


Bağlanma süreci yaşamın ilk günlerinden itibaren başlar. Bebekteki bağlanma kavramı, bebeğin bir kişiye olumlu tepkiler vermesi, zamanın büyük bir kısmını o kişiyle birlikte geçirmek istemesi, herhangi bir korku yaratan durum veya obje karşısında hemen o kişiyi araması, bağlanılan kişinin varlığının duyumsanmasına, eşzamanlı olarak rahatlama duygusunun eşlik etmesi gibi duygu ve davranış örüntülerinin tümünü kapsamaktadır.

Doğumla birlikte başlayan sağlıklı bağlanma anneyle çocuğun ilerideki ilişkisini belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Örneğin, doğumu izleyen ilk 45-60 dakikalık dönemde bebek uyanık ve alıcı durumdadır. Yeni doğan döneminin ilk 3 günündeki anne-bebek yakınlığı ve temas son derece önemlidir.

Yeni doğan dönemindeki hastalıklar, erken doğum ve buna bağlı olarak uzamış ayrılıklar, gelişme gerilikleri, tıbbi sorunlar yaşanan doğumlar ve çocuğun cinsel ve fiziksel olarak sömürülmesi sağlıklı bağlanmayı engelleyen etkenlerden bazıları olarak bilinmektedir.